Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > GINOP

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek
Általános információk
Nyomtat
   

  TÁJÉKOZTATÓ
  az Ifjúsági Garancia Rendszerről
  és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia
  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14
  munkaerő-piaci programról

  Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára országosan egységesen a járási/kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként.
  Cél: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás.

  Célcsoport: a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.
  Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programok indításakor közöttük kiemelten a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott —az Flt. 58. § (5) d) szerint nyilvántartott— fiatalok, kiknek esetében cél, hogy 6 hónapon belül történjék meg számukra valamilyen konkrét lehetőség felajánlása a foglalkoztatásra vagy tanulásra.

  A bevonási feltételeknek a bevonás időpontjában kell fennállnia.

  Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint:
  − álláskereső az, aki
  1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és
  2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
  3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
  4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és
  5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és
  6. akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,
  − valamint jelezzük, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 54. § (9) f) pontjában rögzített, hogy a nyilvántartott álláskereső együttműködési kötelezettségei arra is kiterjednek (amellett, hogy például megfelelő képzést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles elfogadni), hogy részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) bekezdése kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában meghatározott munkaerő-piaci programon az európai uniós forrásból megvalósuló programokat is érteni kell. Amennyiben a célcsoportba tartozó fiatal e számára megfelelő projektben való részvételt visszautasítja, az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az együttműködési kötelezettsége megszegését jelenti, ami az álláskereső nyilvántartásból való törléséhez vezet az Flt. 54.§ (14) bekezdés e) pontja szerint.
  − továbbá jelezzük, hogy az Ifjúsági Garancia Rendszer olyan ajánlat megtételére törekszik, ami tartósan előmozdíthatja a támogatás nélküli munka, illetve a tanulás világába történő be- illetve visszailleszkedést, és azt, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 54. § (10a) bekezdése alapján a 25. életév betöltéséig nem kötelező elfogadni a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás felajánlását és annak visszautasítása miatt nem törölhető a fiatal az álláskeresők nyilvántartásából. (Közfoglalkoztatás felajánlása csak a fiatal írásos kérelmére történhet.)

  A járási/kerületi hivatal és a fiatal közös elképzelése alapján kerül sor a közös lépéseket tartalmazó Ifjúsági Garancia megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik az elérendő cél érdekében eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket.

  A résztvevő és a járási/kerületi hivatal, annak érdekében, hogy a fiatalnak tett ajánlat megvalósulhasson, s ezáltal a munkaerő-piaci integráció is mihamarabb bekövetkezzen, további támogatásokban (például támogatott képzésben, támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá válási támogatásban, munkába járás támogatásában, lakhatási támogatásban) és azok megvalósítását elősegítő szolgáltatásokban is megállapodhatnak. Ezek támogatása az Ifjúsági Garancia (<Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14 / Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.2.1-15>) munkaerő-piaci programból lehetséges —annak adott időtartamában és forrásából legfeljebb egy alkalommal.

  Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Ifjúsági Garancia Rendszerében megvalósulhat a munka vagy tanulás világába történő be-, illetve visszailleszkedése.

  Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a kormányhivatal, illetve a járási hivatal munkatársaihoz.

  Az Ifjúsági Garancia programra vonatkozóan
  további hasznos információk találhatók
  a http://ifjusagigarancia.gov.hu honlapon, valamint a Facebook ’Ifjúsági Garancia’ név alatt elérhető oldalán.

WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály