Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > GINOP

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek
Támogatások és szolgáltatások
Nyomtat
   

  A projektben lebonyolítható támogatási komponensek:

   

  I. Létszámleépítések megelőzése és kezelése

  E komponens célja segítséget nyújtani az újbóli elhelyezkedésben, a munkanélkülivé válás megelőzésében — még a munkaviszony megszűnését megelőzően — a bejelentett csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalónak, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik.

  A munkavállalók e komponens keretében egyénre szabott munkaerőpiaci, karrierfejlesztési szolgáltatásokban és/vagy képzésben vehetnek részt, mely a szakmai fejlődést és a munkaerőpiacra való visszalépést segíti elő. A program keretében képzésben való részvétel feltétele az is, hogy a képzésen való részvételt a munkaadó biztosítsa, azaz mentesítse a munkavégzés alól a dolgozót erre az időtartamra. Az I. komponensben a képzési költség és a vizsga díja 100%-ban támogatható.

  A programban munkaerőpiaci szolgáltatásokat is igénybe vehet a programrésztvevő, melyek a következők:

  - Egyéni fejlesztési terv kidolgozása

  - Álláskeresési technikák oktatása/ Álláskereső Klub

  − Egyéni igények szerint álláskeresési/munkavállalási/pályamódosítási tanácsadás

  − Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás

  − Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés (közvetítés)

  − Újraorientáló csoportos foglalkozás

  − Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás

  − Munkaerőpiaci mentori szolgáltatás

   

  II. Strukturális vagy technológiai változásokkal érintett munkavállalók képzése

  E komponens célja azon munkavállalók képzése, akiknek képzését a munkáltató strukturális vagy technológia váltással kapcsolatos indokok alapján a munkahelyük megtartása érdekében szükségesnek tartja.

  Strukturális változásnak tekinthető minden olyan a gazdasági környezet alakulásával összefüggő változás, ami alkalmazkodást tesz szükségessé a munkáltató vagy a munkavállalók részéről, befolyásolja a munkáltatók szaktudással vagy kompetenciákkal kapcsolatos igényeit, új szakképzettség vagy kompetenciák megszerzését teszi szükségessé. Technológiai változásnak minősül minden olyan változás, ami az alkalmazott munkaeszközök vagy technológia, illetve a termelési folyamat megváltozásához kapcsolódik.

  A komponens munkavállalói célcsoportjába tartozik az a strukturális vagy technológiai változásokkal érintett munkavállaló, akinek a munkaadó megítélése szerint képzés szükséges a munkahelyének megőrzéséhez és annál jelenleg a munkaviszonyban áll.

  A komponens a munkáltató csekély összegű (de minimis) támogatásban részesülhet, melyhez vállalnia kell, hogy a képzés befejezését követően legalább a képzés időtartamával azonos időtartamban továbbfoglalkoztatja a képzettséget megszerzett munkavállalót.

   

  III. Nyilvántartott álláskeresők felvétele esetén a munkahelyi betanítás támogatása.

  E komponens célja a felvételre kerülő nyilvántartott álláskeresők betanításának, munkahelyi beilleszkedésének elősegítése. A betanítandók tekintetében olyan nyilvántartott álláskeresők vehetők figyelembe, akiknek a foglalkoztatása a támogatás igénylését megelőző legfeljebb 30 napon belül kezdődött meg. A betanító munkavállaló tekintetében fenn kell állnia, hogy adott munkaadónál legalább egy éve foglalkoztatottnak kell lennie olyan munkakörben,amelyből a foglalkoztatni kívánt álláskeresők betanítását el tudja látni. A támogatás a betanításhoz 2 fő nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása esetén nyújtható, amennyiben a felvételre kerülők közül legalább 1 fő hátrányos helyzetű nyilvántartott álláskereső, s ekkor az új munkavállalók betanítását végző munkahelyi segítő bérének maximum 50%-os bérköltség támogatása maximum 90 nap időtartamban nyújtható, melynek során a támogatás nem haladhatja meg a 180.000 Ft/hó összeget.

WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály