Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek
Szolgáltatások és támogatások (TÁMOP 1.1.1.)
Nyomtat
   

  Az egyénnek nyújtható szolgáltatások

   

  1. Munkatanácsadás
   • Egyéni munkatanácsadás
   • Reintegráló csoportos foglalkozás
   • Újraorientáló csoportos foglalkozás
   • Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás
   • Motivációs csoportos foglalkozás
  1. Pályatanácsadás
   • Pályaválasztási tanácsadás
   • Pályamódosítási tanácsadás
   • Pályaorientációs csoportos foglalkozás
   • Pályamódosítási csoportos foglalkozás
  1. Álláskeresési tanácsadás
   • Egyéni álláskeresési tanácsadás
   • Álláskeresési technikák oktatása
   • Álláskereső klubfoglalkozás
  1. Rehabilitációs tanácsadás
  1. Pszichológiai tanácsadás
  1. Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása
   • Rendezvényeken: állásbörze, képzési börze
   • Intézményekben:
    • Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT)
    • Rehabilitációs Információs Centrum (RIC)
    • Munkaközvetítés
  1. Mentori segítségnyújtás

   

   Az egyénnek nyújtható támogatások

  1.      Képzés

  • Képzési költség támogatása
  • Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költség támogatása
  2.      Önfoglalkoztatás támogatása:
  • A program keretében önfoglalkoztatáshoz támogatás nyújtható legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig
  • A támogatás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és a támogatás folyósításának ideje alatt fenntartja.
  3.      Szolgáltatások támogatása
  • Szolgáltatások nyújtása
  4.      Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
  5.      Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

   

  A munkáltatónak nyújtható támogatások

  • Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a programban bérköltség támogatás.
  • A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható.
  • Egy résztvevő egyéni programjában többször is lehetséges bérköltség támogatás, de mindig az adott célhoz rendelten.

  1.  a munkavállaló munkabírásának, illetőleg – képzettségének, képességeinek, esetleges korábbi szakmai tapasztalatainak figyelembevételével –a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre való alkalmasságának felmérésére szolgáló foglalkoztatás: munkakipróbálás;

  2.  az első alkalommal munkába álló személyek számára nyitva álló foglalkoztatási lehetőség: munkatapasztalat-szerzés;

  3.  a programban résztvevő személy korábbi munkakörétől eltérő új munkakörben, vagy a korábbihoz hasonló, de magasabb képzettségi fokot igénylő másik munkakörben történő foglalkoztatása: munkagyakorlat-szerzés

  A munkatapasztalat-szerzés és a munkagyakorlat – szerzés célú munkatapasztalat - szerzés támogatott időtartama 12 hónap, a munkakipróbálás célú munkatapasztalat - szerzés támogatott időtartama 90 nap.
  4. Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése
  5. Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály