Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek
A TÁMOP 1.1.3 bemutatása
Nyomtat
   


  LEZÁRULT

  A TÁMOP 1.1.3 bemutatása

  Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni a tagállamokat megillető támogatási formákat. Ennek egyik feltétele, hogy fejlesztési elképzeléseit keretbe foglalja. Magyarország a fejlesztési célkitűzéseit 2007-2013-ra vonatkozóan az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) határozta meg. Az ÚMFT 15 operatív programot tartalmaz, ezek egyike a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), melynek első prioritása a foglalkoztathatóság fejlesztését, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzését tűzte ki célul. E prioritáson belül több intézkedés van, egyikük a TÁMOP 1.1 „Komplex munkaerőpiaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért”. Ez további alkomponensekre bomlik, melynek egyike a TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába”. E program az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, az Európai Szociális Alap biztosítja az uniós forrást a program végrehajtásához.
  A projektet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve jogutódja, a nemzetgazdasági Minisztérium, és a hét regionális munkaügyi központ, illetve a jogutós munkaügyi központok által alkotott konzorcium valósítja meg, az egész országra kiterjedően 2009. november 1. - 2011. október 31. közötti időszakban.

  A program célja a hátrányos helyzetű, rendelkezésre állási támogatásban részesülő (2011. január 1-től bérpótló juttatásban részesülő) álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

  A program keretösszege: 529.279.205 Ft.

  A TÁMOP 1.1.3 tervezett eredménye a 2009-2011 időszakban:

  • a programba bevont személyek száma legalább 370 fő,
  • a program keretében képzésbe vontak száma legalább 267 fő,
  • a képzést sikeresen befejezők száma legalább 233 fő;
  • a program keretében munkatapasztalatot szerzett és/vagy elhelyezkedettek száma legalább 208 fő legyen.


  A programban résztvevők azok lehetnek, akik a programba vonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) alapján rendelkezésre állási támogatásra – 2011.01.01-től bérpótló juttatásra - jogosultak, feltéve, hogy nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükre csak akkor van lehetőség, ha foglalkoztathatóságuk javítására támogatásban részesülnek.
  A célcsoporton belül, annak érdekében, hogy a program valóban a legrászorultabbakon segítsen, a célcsoporthoz rendelten egyéb hátrányok (prioritások) is meghatározásra kerültek:

  • 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők,
  • szakképzetlenek, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők,
  • munkatapasztalattal, munkagyakorlattal nem rendelkezők,
  • gyermeküket egyedül nevelő szülők,
  • megváltozott munkaképességűek,
  • roma származásúak
  • 35 év alattiak

  Az egyéni program megvalósítását az álláskereső és a munkaügyi központ közös tervezése előzi meg. A munkaügyi központ szakemberei segítséget nyújtanak abban, mely szolgáltatások, támogatások igénybevétele segítené leghasznosabban az álláskereső elhelyezkedését, munkaerőpiaci beilleszkedését. Ezeket a tevékenységeket a felek Együttműködési Megállapodásba foglalják.

  A program keretében nyújtható szolgáltatások:

  • motivációs tréning
  • egyéni és csoportos munkatanácsadás
  • álláskeresési tanácsadás
  • álláskeresési technikák oktatása
  • képzési tanácsadás
  • munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása
  • munkaközvetítés
  • mentori segítségnyújtás

  A program keretében nyújtható támogatások munkáltatók részére, akik bérpótló juttatásban részesülőket kívánnak foglalkoztatni:

  • bértámogatás: legfeljebb 8 hónap időtartamra, maximum a kötelező legkisebb minimálbér, illetve a garantált bérminimum és járulékai után adható 70% mértékben megfelelő összegben továbbfoglalkoztatási kötelezettség (a támogatás folyósítási időtartama 50-%ának megfelelő időtartam) vállalása mellett;
  • munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás támogatása: a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt megtéríthető a felmerülő utazási költségek 100%-a.

  A következő tanfolyamokon vettek részt ügyfeleink a TÁMOP 1.1.3 keretében:

  Győr-Moson-Sopron megye:

  - Könnyűgépkezelő
  - Élelmiszer- és vegyi áru eladó
  - Wolframelektródás hegesztő
  - Személyügyi ügyintéző
  - Fogyóelektródás hegesztő
  - Bolti pénztáros
  - ECDL – 7 modulos
  - Szociális gondozó és ápoló
  - Reintegráló, pályaorientációs képzés
  - Villanyszerelő
  - Targoncavezető

  Vas megye:

  - Társadalombiztosítási- bérügyi szakelőadó
  - Targoncavezető
  - Házi időszakos gyermekgondozó
  - Angol nyelv
  - Német nyelv
  - Uszodamester
  - Kereskedő, boltvezető
  - Tehergépkocsi-vezető
  - Ügyviteli ügyintéző
  - Biztonsági őr
  - Szállodai szobaasszony
  - Élelmiszer- és vegyi áru eladó
  - Takarító
  - Digitális ismeretek
  - Fakitermelő
  - Kazánkezelő
  - Autóbuszvezető
  - Reintegráló, pályaorientációs képzés
  - Targoncavezető

  Zala megye:

  - Hegesztő 2 eljárásra
  - Kisteljesítményű kazánfűtő
  - Motorfűrész kezelő
  - Könnyűgépkezelő + raktáros
  - Élelmiszer- és vegyi áru eladó
  - Fogyóelektródás hegesztő
  - Karbantartó, csőszerelő
  - Parkgondozó
  - Takarító
  - Vállalkozásszervező
  - Biztonsági őr
  - ECDL Start
  - Fakitermelő
  - Targoncavezető + raktáros
  - Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő

  A TÁMOP 1.1.3 eredményei a kapcsolódó táblázatokban részletesen megtekinthetők:

  • a program indikátorai
  • a program keretében képzésekbe vont létszámok
  • a program keretében nyújtott foglalkoztatási támogatásokba vont ügyfelek száma


  A TÁMOP 1.1.3 program keretében nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ügyekben a program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltség jár el.
  A programról, a választható képzésekről, a támogatásokról a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékes kirendeltségénél érdeklődhet.

WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály