Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek
Általános információk (TÁMOP 1.1.2-07/1-2008)
Nyomtat
   

  „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” című program.

  Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ az Európai Unió támogatásával a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” című programot indított.

  A program bemutatása

  Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” című országos programot, mely új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A program lebonyolítói a regionális munkaügyi központok, melyek a program első szakaszában (2008. január 1-től kezdődő, 2010. december 31-ig történő bevonásokkal) csaknem 40 ezer hátrányos helyzetű, illetve a gazdasági válság miatt munkaerőpiacról kiszoruló álláskeresőnek kívánják a foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni.

  Ki vehet részt a programban?

  A program azokat az álláskeresőket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, akik esetében több segítő szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:

  1. a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők,
  2. a pályakezdők, illetve a 25 év alatti álláskeresők
  3. a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek, továbbá
  4. akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek.
  5. akiknek munkaviszonyát a munkáltató a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, felmentéssel, vagy közös megegyezéssel 2008. szeptember 1. napját követően szüntette meg, vagy akinek határozott idejű munkaviszonya – a határozott idő lejárta miatt – 2008. szeptember 1. napját követően szűnt meg. (E célcsoport a gazdasági válság negatív foglalkoztatási hatásaira tekintettel, a kormány 2009. márciusi döntése alapján vonható be a programba.)

  Ön is a program alanya lehet, amennyiben

  álláskereső, azaz

  • a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
  • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
  • öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és
  • az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
  • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
  • az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.


  Nem lehet a program alanya,

  • aki a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,
  • akinek a munkaügyi központ által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,
  • aki az adott regionális munkaügyi központ adott TÁMOP 1.1.2 programszakaszában egyszer már részt vett,
  • aki másik munkaügyi központ által bonyolított programban vesz részt,
  • aki más, hasonló célú ESZA program egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű program),
  • akivel összefüggésben a regionális munkaügyi központ által korábban indított bármely programot, illetve programszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le (példa: sikeresen befejezett HEFOP 1.1 egyéni programot követő 180 nap még nem telt el),
  • aki a 2004-2008. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése intézkedés keretében – értelemszerűen a 2013-ig tartó, szakaszos TÁMOP 1.1.2. program megelőző szakaszában – szakképesítést, vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és/vagy munkakipróbálási, munkatapasztalat-szerzési, munkagyakorlat-szerzési támogatásban részesült, és a támogatás befejeződését követően két évnél kevesebb idő telt el.


WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály