Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek
Általános információk (TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001)
Nyomtat
   

   

  Részvételi szándéka esetén forduljon a lakóhelye szerint illetékes kirendeltségünkhöz.

  „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című projekt

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az Európai Unió támogatásával a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című programot indított.

  A projekt bemutatása

  Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című országos projektet, mely új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A projekt lebonyolítói a munkaügyi központok, illetve azok kirendeltségei.

  Ki vehet részt a projektben?

  A projekt azokat az álláskeresőket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, akik esetében több segítő szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:

  1. alacsony iskolai végzettségűek vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők:

   Alacsony iskolai végzettségű:
  - aki legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (8 vagy 10 osztály) illetve
  - ide tartoznak azok az alapfokú iskolai végzettségűek, akik OKJ végzettséggel rendelkeznek.

  2. pályakezdők, fiatalok:
  a, pályakezdők:
  - a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.
  b, fiatal:
  25. életévét be nem töltött álláskereső

  3. 50 felettiek:
  A bevonás időpontjában az 50. életévét betöltött álláskereső

  4. GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők
  Ide tartozóak, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi- gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.

  5. BPJ-ben részesülő vagy korábban rendelkezésre állási támogatásban részesültek illetve arra jogosultak
  akik a bevonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) alapján bérpótló juttatásra jogosultak

  6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

   

  ·         legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők,
  ·         álláskeresési ellátásukat már kimerített álláskeresők,
  ·         programba lépésüket megelőző 12 hónapban csoportos létszámcsökkentésben érintettek
  ·         elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők,
  Elavult vagy nem használható szakképesítésnek minősül az, amit az ügyfél
  -           legalább 15 éve szerzett, és legalább 5 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges, vagy
  -           egészségkárosodás miatt nem tud gyakorolni, vagy
  -           a kirendeltség rendelkezésére álló információk alapján a kirendeltség illetékességi területén nincs (azaz az elmúlt negyedévben nem volt, és az előrejelzések alapján a következő időszakban nem lesz) olyan munkakör, amelynek betöltéséhez az adott szakképesítés lenne előírva, és az ügyfél önállóan sem tudott elhelyezkedni szakmájában.  Ön is a projekt résztvevője lehet, amennyiben a fenti célcsoport valamelyikébe tartozik, és álláskereső, azaz

  1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
  2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
  3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és
  4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
  5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
  6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

  Nem vehet részt a programban,

  • aki a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,
  • akinek a munkaügyi központ által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,
  • aki az adott munkaügyi központ adott TÁMOP 1.1.2 projektszakaszában egyszer már részt vett,
  • aki másik munkaügyi központ által bonyolított projektben vesz részt,
  • aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű projekt),
  • akivel összefüggésben a munkaügyi központ által korábban indított bármely projektet, illetve projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le,
  • aki a TÁMOP-1.1.1-08/1, a TÁMOP-1.1.2.-08/1 vagy a TÁMOP-1.1.3-09/1 programban szakképesítést, vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és/vagy munkakipróbálási, munkatapasztalat-szerzési, munkagyakorlat-szerzési támogatásban részesült, és a támogatás befejeződését követően két évnél kevesebb idő telt el.

  Részvételi szándéka esetén forduljon a lakóhelye szerint illetékes kirendeltségünkhöz.

   


   

WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály