Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap |Ügyfélfogadás |Munkatársaink |Képzés |TÁMOP |
Kezdőlap > Általános információk a képzési támogatásról

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Képzési információk
Általános információk a képzési támogatásról
Nyomtat
   

  Általános információk a képzési támogatásról

  Munkaerő-piaci képzésnek tekinthető minden olyan képzés, amelynek célja az egyén munkába helyezésének, vagy munkahelye megtartásának elősegítése. A munkaerő-piaci képzés jelentheti új szakképesítés megszerzését, egy meglévő szakma mellé kiegészítő ismeretek elsajátítását, továbbá a személyiséget aktivizáló tréningeken való részvételt is.

  A Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya nem képző szervezet, hanem a foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv.) adta lehetőségek alapján munkaerő-piaci képzésben részt vevő álláskeresők, esetenként munkaviszonyban álló személyek képzését finanszírozza (részben, vagy teljes egészében) olyan képzési programokon, amelyek szerepelnek az éves megyei képzési jegyzéken. Az eljárás során a járási hivatal foglalkoztatási osztálya mérlegeli, hogy milyen képzés segítheti elő az elhelyezkedést.

  1. A támogatás általános célja az álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek növelése munkaerő-piaci képzés segítségével.

  2. A képzési támogatás alanyai általánosságban az álláskeresők, de a mindenkori programok célcsoportjának függvénye.

  3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke:
  Képzési támogatásként:
  – keresetpótló juttatás, és a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.

  A képzési támogatás keretében a támogatási programtól függően általában az alábbi költségek téríthetők meg:
  – képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó helyi, illetőleg helyközi utazás költsége.

  A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés, illetve a képzés befejezését követő első záró vizsgárára történő felkészülés időtartamára, továbbá a vizsga napjára kell biztosítani.

  4. Utazási kedvezmények:
  A költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból támogatott képzésben résztvevő álláskereső korlátlan számú kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV.25.) Krm. rendelet alapján.

  5. Támogatható képzések:
  A foglalkoztatási főosztály minden évben meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésekben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújt. Az álláskereső a képzési jegyzéken szereplő képzésen való részvételhez kérheti a foglalkoztatási főosztály támogatását.

  6. Jelentkezés, beiskolázás
  Az álláskereső a lakóhely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán való bejelentkezés után, elhelyezkedése érdekében együttműködik a foglalkoztatási főosztállyal. A foglalkoztatási osztály arra törekszik, hogy a munkanélküli számára megfelelő állást, vagy az elhelyezkedést segítő támogatást – például képzést – ajánljon fel. Munkanélküliek esetén a lakóhely szerint illetékes foglalkoztatási osztállyal való együttműködés feltétele a képzési támogatásnak. A munkaerő-piaci képzésben részt vevő személlyel a képző felnőttképzési szerződést köt, mely a képzési program adatait, a két fél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A foglalkoztatási főosztály a képzési támogatást hatósági szerződés alapján nyújtja.

  A képzésben részt vevő támogatásával szemben a foglalkoztatási főosztály bizonyos kötelezettségeket állapít meg, pl. hogy a tanfolyamon, elméleti és gyakorlati órákon, a vizsgán köteles részt venni, esetleges mulasztását igazolni stb. Ha a képzésben részt vevő a meghatározott kötelezettségét neki felróható okból megszegi, akkor a képzési támogatást a foglalkoztatási főosztály visszaköveteli.

  A képzésekkel kapcsolatos további információk a Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályától szerezhetők be.


  Utolsó módosítás: 2017.02.06.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály