Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak    Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Munkáltatóknak > Munkaközvetítés

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Munkáltatóknak
Munkaközvetítés
Nyomtat
   

  Munkatársakat keres?

  Szeretne elhelyezkedni, vagy állást változtatni?

  Kitől, illetve hol szerezhet információkat? Ismerősöktől, újságokból, magánközvetítőktől…

  Elég ez az információ? És mennyibe kerül?

  Az állami foglalkoztatási szervezetnél széleskörű munkaerőpiaci és foglalkoztatási információ koncentrálódik. Az információk több csatornán keresztül is elérhetők:

  • az Interneten keresztül,
  • a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain személyesen,
  • telefonon keresztül,
  • állásbörzéken.

  A szolgáltatás

  • ingyenes,
  • mindenki számára hozzáférhető, (nem kötődik semmilyen jogi vagy nyilvántartási kötelezettséghez)
  • gyors,
  • rugalmas,
  • széleskörű.

  Az állami foglalkoztatási szervezet információt nyújt:

  • az egyes térségek munkaerőpiaci helyzetéről;
  • a munkaerő-kínálatról (álláskeresők munkaerőpiaci jellemzőiről);
  • a munkaerő-keresletről (állásajánlatok összetételéről);
  • foglalkozások jellemzőiről;
  • munkaerőpiaci képzésekről;
  • az eredményes keresést segítő ismeretekről;
  • üres álláshelyekről.

  A fenti információkon túl az álláskeresési ellátásban részesülőkre a törvényekben meghatározott szabályok vonatkoznak.

  A munkaközvetítés a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak alapvető szolgáltatása, amelynek célja a munkát keresők és a munkát kínálók találkozásának elősegítése.

  Ki ajánlhat munkalehetőséget?
  Munkaadó: az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély, aki munkavállalót foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván.

  Ki veheti igénybe az állami foglalkoztatási szervezet segítségét álláskeresés céljából?
  A közvetítés szempontjából álláskereső lehet, aki 
  -  munkaviszonyban áll, és 
  -  munkahely változtatási szándékkal felkeresi a foglalkoztatási osztályt vagy 
  -  munkaviszonya várhatóan megszűnik és állást keres; 
  -  munkanélküli, 
  -  egyéb álláskeresők: nyugdíjas, tanuló, stb

  Hogyan értesülhet az álláslehetőségről?
  - Ha álláskeresési céllal felkeresi a foglalkoztatási osztályt, az aktuális ajánlatok közül kiválaszthatja az Önt érdeklő munkaköröket, amelyekről a foglalkoztatási osztály közvetítői részletes tájékoztatást adnak. 
  - Telefonon, vagy levélben értesítést kap, melynek alapján a megadott helyen és időpontban munkalehetőséggel kapcsolatos tájékoztatón kell részt vennie. 
  -  Postai úton közvetítőlapot kap a foglalkoztatási osztálytól, amellyel a megadott időpontban fel kell keresnie a munkaadót. Ezt követően a foglalkoztatási osztályt tájékoztatni kell az eredményről. 
  -  A honlapon is megtalálja az aktuális állásajánlatokat. 
  -  A foglalkoztatási osztályokon kérheti, hogy a honlapon álláskeresőként szerepeljen. Ebben az esetben a munkatársakat kereső foglalkoztatók az állami foglalkoztatási szervezet közvetlen közreműködése nélkül is felvehetik Önnel a kapcsolatot. 
  -  A foglalkoztatási osztály által közvetítőlapon ajánlott munkalehetőség elfogadásának mérlegelését követően a közvetített személy a foglalkoztatási osztályt tájékoztatni köteles az eredményről. 
  -  Az ellátásban részesülő ügyfelek a foglalkoztatási osztály által felkínált „megfelelő munkahelyen” munkaviszonyt létesítenek.

  Mi a megfelelő munkahely? 

  A megfelelő munkahely fogalma differenciáltan kerül meghatározásra.

  Az álláskeresési járadékra vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosult vagy abban részesülő álláskereső együttműködési kötelezettsége keretében azt a munkahelyet köteles elfogadni, amit az Flt. az álláskeresési járadék szabályainál (Flt. 25. § (2) bekezdés) rögzít, azaz, ha
  -  egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
  -  a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,
  -  a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,
  -  az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

  Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, a fentieken kívül a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.
  A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében a munkahely akkor megfelelő, ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye között naponta történő oda- és vissza utazás ideje tömegközlekedési eszközzel
  - a három órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő nő és 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát meghaladja, és a munkavégzés helyére és onnan a közfoglalkoztatott lakóhelyére történő térítésmentes szállításról, vagy
  - a négy órát meghaladja, és a munkavégzés helyétől számított 20 km-es távolságon belül az illetékes és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott engedélynek megfelelő térítésmentes elhelyezésről, tisztálkodási és étkezési lehetőségről a foglalkoztató gondoskodik.
  A fentieken túl, ha a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében a napi pihenő idő eltöltésére a lakóhelytől különböző településen kerül sor, az álláskereső csak abban az esetben köteles a felajánlott munkahelyet elfogadni, ha az családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása stb.) tekintettel hátrányos következményekkel nem jár. Ebben a kérdésben a lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének nyilatkozata az irányadó.


  Milyen következménnyel jár a megfelelő munkahely visszautasítása?
  Amennyiben a közvetített ügyfél nem keresi fel a munkaadót, vagy nem tájékoztatja a foglalkoztatási osztályt a közvetítés eredményéről a megadott határidőig, mulasztását 8 napon belül köteles igazolni. Ha távolmaradását, illetve a megfelelő munkahely visszautasítását nem tudja alátámasztani, illetve a munkaviszony létrejötte a közvetítettnek felróható okból hiúsul meg, ellátását a foglalkoztatási osztály a mulasztás napjától megszünteti.


  Utolsó módosítás: 2017.01.10.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály