Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak    Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Munkáltatóknak > Helyközi utazás és csoportos személyszállítás támogatása

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Munkáltatóknak
Helyközi utazás és csoportos személyszállítás támogatása
Nyomtat
   

  TÁJÉKOZTATÓ
  a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazás támogatásról

  A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 2.§-ban foglaltak alapján.

  Támogatás alanya, mértéke, időtartama:

  Helyközi utazás-támogatást igényelhet a munkaadó, valamint az a személy, aki legalább 6 hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – nyilvántartott álláskereső. A támogatás legfeljebb egyéves időtartamra folyósítható. A helyközi utazási költség egészben vagy részben megtéríthető – a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet alapján – ha a munkaadó:

  a.  olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya által nyilvántartott álláskereső, és
  b.  hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működési körével összefüggő okból - nem szüntette meg, valamint
  c.  megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – 1/2012. (I.26.) NGM rendelet 11. §-ában foglalt feltételeknek.

  Az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya a munkáltató költségét a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 3. § és 4. §-ban foglaltak alapján térítheti meg az alábbiak szerint:

  A munkáltató megtéríti a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának legalább 86 %-át, ha
  1.  belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsi osztályán,
  2.  helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
  3.  elővárosi buszon, HÉV-en,
  4.  menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, réven utazik a munkavégzés helyére.

  A munkavállaló részére a munkába járáshoz a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben foglalt, saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár, ha
  a)  a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
  b)  a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
  c)  a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni.

  A munkáltató azon munkavállaló esetében, aki mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni, a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a Korm. rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti.

  A támogatás igénylése:

  A munkaadó támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó foglalkoztatási osztályon adhatja be, a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon. Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, azt csak a munkaadó kérelmével együtt nyújthatja be a foglalkoztatást megelőzően.

  A támogatási kérelem elbírálása:

  A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a foglalkoztatási osztály hatósági szerződést köt. Amennyiben a munkavállaló is kéri az őt terhelő rész támogatását, úgy a foglalkoztatási osztály a munkavállalóval is hatósági szerződést köt.

  A támogatás folyósítása:

  A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a foglalkoztatási osztály részére beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez csatolni kell a költségelszámolás hiteles bizonylatát.

  Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak a munkatársaihoz!

  TÁJÉKOZTATÓ
  a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó csoportos személyszállítás támogatásról

  A Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 3.§-ban foglaltak alapján

  Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybevett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

  Támogatás alanya:

  Támogatást igényelhet az a munkaadó, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda- visszautazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.

  A támogatás további feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel oda-vissza történő utazása nem, vagy aránytalan nehézséggel oldható meg, valamint a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az 1/2012. (I.26.) NGM rendelet 11.§-ában foglalt  feltételeknek.

  A 39/1998. (III.2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely között oda- és visszautazás akkor oldható meg aránytalan nehézséggel, ha annak ideje naponta – tömegközlekedési eszközzel – a két órát meghaladja.

  A támogatás mértéke:

  A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.

  A támogatás időtartama:

  Az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya a támogatást a munkaadó részére legfeljebb egy évre állapíthatja meg.

  A támogatás igénylése:

  A munkaadó támogatás iránti kérelmét a székhelye (telephelye) szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán adhatja be, az ott rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.

  A támogatási kérelem elbírálása:

  A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a foglalkoztatási osztály hatósági szerződést köt.

  A támogatás folyósítása:

  A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a foglalkoztatási osztály részére beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez csatolni kell a költségelszámolás hiteles bizonylatát.

  Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak a munkatársaihoz!


  Utolsó módosítás: 2017.01.10.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály