Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek    Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Nyugdíj előtti álláskeresési segély

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Álláskeresőknek
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
Nyomtat
   

  Az ellátások formái:

  Ki jogosult a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre?

  Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, ha

  • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, és
  • kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült,
  • az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv - kereső tevékenység miatt - megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot,
  • az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előző pontban meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a megállapításhoz szükséges életkort, és
  • rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
  • korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

  Milyen időtartamra állapítható meg az álláskeresési segély?

  Az álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtásának napja. A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

  Mennyi a nyugdíj előtti álláskeresési segély összege?

  Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

    Nyugdíj előtti álláskeresési segély 2017. január 1-től
  Összeg 

  51.000,- Ft/hó
  1.700,- Ft/nap

  Viszonyítás Kötelező legkisebb munkabér 40%-a

  • Álláskeresési ellátást terhelő levonások:
   Nyugdíjjárulék: 10%
   Gyermektartási díj, jogalap nélkül felvett ellátás
  • Bruttó ellátás után fizetett járulékok:
   Szociális hozzájárulási adó: 22%

  Fontos tudni!

  Az ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. E kötelezettségének elektronikus levél útján is eleget tehet.

  Mikor szünetel a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása?

  Ha az álláskereső:

  • terhességi gyermekágyi segélyre (TGYÁS vagy TGYES), csecsemőgondozási díjra (CSED), gyermekgondozási díjra (GYED), illetőleg gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES) (korábban gyermekgondozási segély) való jogosultságának megállapítását jelenti be,
  • előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,
  • keresőtevékenységet folytat, annak teljes időtartamára, függetlenül az időtartam hosszától,
  • keresetpótló juttatásban részesül,
  • olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkóztatást elősegítő megélhetési támogatásban részesül,
  • az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében történő tényleges szolgálatot teljesít, annak teljes időtartamára,
  • az álláskeresési járadék folyósításának időtartamára, amennyiben a szünetelés alatt folytatott, illetve alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot,
  • 90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségét a tudomására jutástól számított 15 napon belül elmulasztja.

  Mikor szűnik meg a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása?

  Ha az álláskereső:

  • kéri,
  • megváltozott munkaképességű személyek ellátására válik jogosulttá,
  • olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül,
  • oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
  • meghalt.

  Mikor kell megszüntetni a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítását?

  Ha az álláskeresőt:

  • törlik az álláskeresők nyilvántartásából.


  Utolsó módosítás: 2017.01.10.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály