Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek    Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Munkaközvetítés

Kapcsolodó nyomtatványok

Kapcsolodó linkek

Álláskeresőknek
Munkaközvetítés
Nyomtat
   

  Szeretne elhelyezkedni, vagy állást változtatni, esetleg munkatársakat keres?

  Sok más mellett, mindezekben is INGYENESEN segíthetnek Önnek a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai. Esetükben a munkaközvetítés alapvető szolgáltatás, amelynek célja a munkát keresők és a munkát kínálók találkozásának elősegítése. Az ehhez szükséges munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ több csatornán keresztül is elérhető:

  • az Interneten keresztül,
  • a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain személyesen,
  • telefonon keresztül,
  • állásbörzéken.

  Az állami foglalkoztatási szervezet információt nyújt:

  • üres álláshelyekről;
  • a munkaerő-keresletről (állásajánlatok összetételéről);
  • a munkaerő-kínálatról (álláskeresők munkaerő-piaci jellemzőiről);
  • az egyes térségek munkaerő-piaci helyzetéről;
  • foglalkozások jellemzőiről;
  • az eredményes keresést segítő ismeretekről;
  • munkaerő-piaci képzésekről.

  Ki veheti igénybe az állami foglalkoztatási szervezet segítségét álláskeresés céljából?

  A szolgáltatás mindenki számára hozzáférhető, nem kötődik semmilyen jogi vagy nyilvántartási kötelezettséghez. Ennek értelmében a közvetítés szempontjából álláskereső lehet, aki

  • munkaviszonyban áll, és
  • munkahely változtatási szándékkal felkeresi a foglalkoztatási osztályt, vagy
  • munkaviszonya várhatóan megszűnik és állást keres,
  • munkanélküli,
  • egyéb álláskeresők: nyugdíjas, tanuló, stb.

  Ki ajánlhat munkalehetőséget?

  Munkaadó: az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély, aki munkavállalót foglalkoztat, vagy foglalkoztatni kíván.
  Hogyan értesülhet az álláslehetőségről?
  • A honlapon, a http://www.nyugatrmk.hu oldalon megtalálja az aktuális állásajánlatokat. Itt az ÁLLÁSKERESŐKNEK fülre kattintva érheti el aktuális álláslistánkat, ahol például munkakörre, szakképzettségre keresve megtalálja az Önnek megfelelő álláslehetőségeket.
  • A honlapon szereplő álláslista a foglalkoztatási osztályokon nyomtatott formában is elérhető. A közvetítéssel foglalkozó kollégáink rendelkezésükre állnak további információ igénylése, vagy segítség kérése esetén.
  • Személyesen (vagy e-mail-en) érdemes a közvetítő munkatársakat felkeresni bemutatkozás, és az önéletrajz leadása céljából, ezzel is növelve az egyénre szabott állásközvetítés lehetőségét. Kollégáink telefonon vagy elektronikus úton is megkereshetik Önöket egy-egy aktuális állásajánlattal.
  • Minden állást kereső személy kérheti, hogy a honlapunkon álláskeresőként megjelenjen. Ebben az esetben a munkatársakat kereső foglalkoztatók az állami foglalkoztatási szervezet közvetlen közreműködése nélkül is felvehetik Önnel a kapcsolatot.
  • Az álláskereséshez kapcsolódóan az önéletrajz készítésétől kezdve, a hatékony álláskeresési módszereken át, az interjúra való felkészülésig támogatni tudjuk ügyfeleinket. Egyéni vagy csoportos tréningek, tanácsadások állnak rendelkezésükre.
  Amennyiben Ön regisztrált álláskereső, telefonon, levélben vagy elektronikus úton értesítést (közvetítőlapot) kaphat, melynek alapján a megadott helyen és időpontban egy álláslehetőséggel kapcsolatos tájékoztatón kell részt vennie, vagy fel kell keresnie a megadott munkáltatót. Az állásinterjút, vagy csoportos tájékoztatót követően a munkáltató által leigazolt közvetítőlapot vissza kell juttatnia az illetékes foglalkoztatási osztályra.
  • Amennyiben a közvetítőlapon ajánlott munkalehetőség pozitív eredménnyel zárul és a munkahely „megfelelő munkahelynek” minősül, a regisztrált álláskereső munkaviszony létesít.

  A felajánlott munkahely akkor megfelelő, ha

  • Egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas.
  • A várható kereset az álláskeresési járadék, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri. Ez a feltétel azonban csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik álláskeresési támogatásban részesülnek.
  • A munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel –történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg.
  • Az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

  Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult – ide értve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyeket –, az előbbi feltételeken túl a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.

  A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében a munkahely akkor megfelelő, ha a munkavégzés helye és a közfoglalkoztatott lakóhelye között naponta történő oda- és visszautazás ideje tömegközlekedési eszközzel

  • a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát meghaladja, és a munkavégzés helyére és onnan a közfoglalkoztatott lakóhelyére történő térítésmentes szállításról, vagy
  • a négy órát meghaladja, és a munkavégzés helyétől számított 20 km-es távolságon belül az illetékes és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kiadott engedélynek megfelelő térítésmentes elhelyezésről, tisztálkodási és étkezési lehetőségről a foglalkoztató gondoskodik.

  Ha a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében a napi pihenő idő eltöltésére a lakóhelytől különböző településen kerül sor, az álláskereső csak abban az esetben köteles a felajánlott munkahelyet elfogadni, ha az családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása stb.) tekintettel, hátrányos következményekkel nem jár. Ebben a kérdésben a lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének nyilatkozata az irányadó.

  Az álláskereső részére a fenti feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú munkalehetőség is felajánlható. Ez a rövid időtartamú munkalehetőség olyan álláskereső esetén, aki nem részesül álláskeresési ellátásban közfoglalkoztatás keretében is megvalósulhat.

  Milyen következménnyel jár a megfelelő munkahely visszautasítása?

  Amennyiben a közvetített ügyfél nem keresi fel a munkaadót, vagy nem tájékoztatja a foglalkoztatási osztályt a közvetítés eredményéről a megadott határidőig, mulasztását 8 napon belül köteles igazolni. Ha távolmaradását, illetve a megfelelő munkahely visszautasítását nem tudja alátámasztani, illetve a munkaviszony létrejötte a közvetítettnek felróható okból hiúsul meg, regisztrációját a foglalkoztatási osztály a mulasztás napjától megszünteti.

  A 25 év alatti álláskeresők közfoglalkoztatásba közvetítése kifejezetten az álláskereső kezdeményezésére és kérésére történhet meg. Amennyiben még sem fogadja el a neki felajánlott közfoglalkoztatási munkakört, regisztrációja nem szűntethető meg, nem lehet kizárni a regisztrált álláskeresők nyilvántartásából.


  Utolsó módosítás: 2017.01.10.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály