Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok    Szervezetünk   
Pályázatok |Pályázatok nyertesei |
Kezdőlap > Pályázatok

Pályázatok


Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatása Vas megyében
Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatása Vas megyében
Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci szolgáltatások, egyéni munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadás támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci szolgáltatások, pszichológiai és rehabilitációs tanácsadás támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (pszichológiai tanácsadás)
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni és csoportos tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező
 • Nyertesek listája


 • Pályázatok    

  Vissza a pályázatokhoz...
   Pályázati felhívás a megyei egyenlő bánásmód referensi feladatatok vállalkozói (ügyvédi) megbízási jogviszonyban történő ellátására. (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

   Pályázati felhívás

   Az Egyenlő Bánásmód Hatóság pályázati felhívást tesz közzé megyei egyenlő bánásmód referensi feladatatok vállalkozói (ügyvédi) megbízási jogviszonyban történő ellátására.

   A feladat ellátás helyszíne: az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat részeként működő Esélyek Házainak ügyfélszolgálati irodái, melyek a helyi infrastruktúrát (Internet, telefon, stb.) rendelkezésükre bocsátják.

   A jogviszony időtartama: 46 hónap, 2009. szeptember 1-től 2013. július 30-ig, a
   TÁMOP -5-5-5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése c. EU-s finanszírozású projekt keretein belül, heti 2X2 órában – előre egyeztetett állandó időpontban.

   Az egyenlő bánásmód referensek feladatai:

   A megyei Esélyek Házainál az egyenlő bánásmód referensek a hatósági eljárással összefüggő előkészítő és szervezési feladatokat látnak el, valamint együttműködnek az egyenlő bánásmód területén működő helyi civil szervezetekkel, és biztosítják az ügyfélszolgálatot. A hatóság területi munkáját a hatóság elnöke által megbízott és szakmai irányítása mellett működő megyei ügyfélszolgálati referensek segítik az alábbiakkal:

   • Ellátják a lakosság tájékoztatását, telefonos és személyes elérhetőséget biztosítanak az ügyfélfogadásokon (heti 2 alkalommal 2 óra)
   • Havonta két alkalommal kihelyezett ügyfélfogadást tartanak az EBH által megjelölt kistérségben (havi 2 alkalommal 2 óra)
   • Segítik a kérelmezőket beadványaik elkészítésében, a hatóság nevében átveszik a beadványaikat, illetve szóban előterjesztett kérelem esetén jegyzőkönyvbe foglalják azt
   • Szükség szerint szervezik a hatóság helyszíni meghallgatásait, tárgyalásait
   • Felveszik a projekt adatbázisába kerülő adatokat és azt elektronikus úton továbbítják a projektirodába, együttműködnek az EBH Jogi és Hatósági Iroda vezetőjével, a projekt szakmai vezetőjével és jogi koordinátorával.
   • Ellátják a hatóság elnöke által meghatározott további feladatokat (Pl. javaslatot tesznek azon személyekre, akiknek tárgyaláson történő meghallgatása indokolt, illetőleg a további adatok feltárásában segédkeznek a bizonyítási eljárásban.)
   • Negyedévente részt vesznek az EBH esetmegbeszélésein Budapesten (esetenként 6 órás elfoglaltság, melynek útiköltségét a megbízási díj tartalmazza)

   A feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközöket az Egyenlő Bánásmód Hatóság biztosítja a referenseknek (laptop). A havi ügyfélfogadás ellátásával töltendő idő: összesen 16 óra/hó.

   Az egyenlő bánásmód referensek e szakmai tevékenységük során nem állnak alá-fölérendeltségi viszonyban az Esélyek Házainak vezetőivel, azonban a Házak működésével kapcsolatos szabályokat - munkavédelem, tűzbiztonsági előírások betartása - be kell tartaniuk. Az Esélyek Házainak feladataiból adódóan az ott dolgozókkal szakmai ügyekben is együtt kell működniük, amely majd komplex szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé az ügyfelek számára.

   A megyei referensekkel támasztott kiválasztási követelmének:

   • jogi diploma
   • 2 év jogvédelemben és/vagy jogérvényesítésben szerzett gyakorlat
   • előny az ügyvédi gyakorlat és az esélyegyenlőségi joganyagban, peres ügyekben, hátrányos helyzetű személyek és csoportok képviseletében való jártasság, az esélyegyenlőségi szakértői minősítés, és a szakmai publikációkban való jártasság
   • előnyben részesítjük a gyermekgondozási szabadságon lévőket, illetve onnan a munkaerőpiacra visszatérőket
   • előnyben részesítjük a helyismerettel rendelkezőket

   A kiválasztás módja: Pályáztatás útján, valamint a személyes alkalmasság felmérésével interjú keretében, és esetmegoldó teszt alapján történik az EBH budapesti irodájában várhatóan június hónapban.
   Kérjük, hogy pályázati dokumentációját az alábbiak ajánlott levélben és elektronikus úton történő megküldésével készítse el:

   • Motivációs levél
   • Europass önéletrajz

   Megküldési cím és határidő:

   EBH TÁMOP Iroda
   Budapest, 1024 Budapest Margit krt. 85.

   marta.panczel@ebh.gov.hu
   2009. június 1.

   A megbízás feltétele: A személyes interjún és az esetmegbeszéléseken való sikeres részvétel, valamint az esetmegoldó teszt magas színvonalú kitöltése.

   A megbízás díjazása: 9750 Ft+Áfa/óra (amely a munka során felmerülő költségeket is tartalmazza)


  doc Pályázati felhívás (288.3 Kb)

  2009.05.18.

  Vissza a pályázatokhoz...
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály