Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok    Szervezetünk   
Pályázatok |Pályázatok nyertesei |
Kezdőlap > Pályázatok

Pályázatok


Pályázati felhívás munkaerő-piaci foglalkozási információnyújtás támogatására Zala megyében
Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében
Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Zala megyében
Pályázati felhívás helyi, térségi foglalkoztatási tanácsadás nyújtásának támogatására Zala megyében
Pályázati felhívás munkaerő-piaci program kidolgozásához Vas megyében
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás támogatására Zala megyében
Pályázati felhívás halmozottan hátrányos helyzetű személyek támogatott foglalkoztatással történő munkaerő-piaci re-integrációjára Győr-Moson-Sopron megyében.
Pályázati felhívás a megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatásáról
Pályázati felhívás munka-, pályatanácsadás nyújtásának támogatására Zala megyében
Pályázati felhívás munkaerő-piaci program kidolgozásához, részben/vagy egészben történő megvalósításához
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Zala megyében
Pályázati felhívás munkaerő-piaci információk nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező
 • Nyertesek listája


 • Pályázatok    
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci foglalkozási információnyújtás támogatására Zala megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a és a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás támogatására Zala megyében.

  A pályázati kiírás célja
  Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Zala megyében, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő a munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

  A szolgáltatás tartalma
  A szolgáltatás a foglalkozásokra, az elérhető képzésekre, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.


  Bővebben...
  2011.02.01.
  Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a alapján pályázatot hirdet rehabilitációs mentori szolgáltatás támogatására Vas megyében.

  A pályázati kiírás célja
  Megváltozott munkaképességű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek rehabilitációjának és foglalkoztatásának személyes segítése.

  A rehabilitációs mentori szolgáltatás tartalma
  A munkaügyi központ mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a munkaügyi központ más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a munkaügyi központtól támogatásban részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja. A rehabilitációs járadékban részesülő személy számára történő rehabilitációs mentor kijelölésének szabályairól külön jogszabály rendelkezik.(30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9.§)
  A 321/2007 ( XII. 5. ) Kormányrendelet a komplex rehabilitációt előírja.


  Bővebben...
  2010.11.30.
  Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a alapján pályázatot hirdet rehabilitációs mentori szolgáltatás támogatására Győr-Moson-Sopron megyében.

  A pályázati kiírás célja
  Megváltozott munkaképességű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek rehabilitációjának és foglalkoztatásának személyes segítése.

  A rehabilitációs mentori szolgáltatás tartalma
  A munkaügyi központ mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a munkaügyi központ más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a munkaügyi központtól támogatásban részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja. A rehabilitációs járadékban részesülő személy számára történő rehabilitációs mentor kijelölésének szabályairól külön jogszabály rendelkezik.(30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9.§)
  A 321/2007 ( XII. 5. ) Kormányrendelet a komplex rehabilitációról előírja.


  Bővebben...
  2010.11.29.
  Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Zala megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a és a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet rehabilitációs mentori szolgáltatás támogatására Zala megyében

  A pályázati kiírás célja
  A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV tv alapján rehabilitációs járadékban részesülő személy sikeres rehabilitációjának érdekében rehabilitációs mentori szolgáltatás biztosítása.


  A szolgáltatás célcsoportja:
  Az a rehabilitációs járadékban részesülő személy, akinek a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján a rehabilitációs megállapodásban és annak mellékletét képező rehabilitációs tervben foglaltak végrehajtása érdekében a megállapodás megkötésével egyidejűleg a munkaügyi központ kirendeltsége mentort jelölt ki.
  A 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése alapján kötelező a mentor kijelölése abban az esetben, ha
  a) a rehabilitációs járadékban részesülő azt kéri és a rehabilitációs terv alapvető rehabilitációs szükségletet kielégítő orvosi, illetve szociális szolgáltatást is megjelöl, vagy
  b) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott konzultáció, vagy az 5. § (4) bekezdése szerint nyújtott rehabilitációs tanácsadás során ennek szükségessége megállapításra került.


  Bővebben...
  2010.11.29.
  Pályázati felhívás helyi, térségi foglalkoztatási tanácsadás nyújtásának támogatására Zala megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 11. § és 21. §-a alapján pályázatot hirdet helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás támogatására.

  A pályázati kiírás célja:
  Olyan munkaerő-piaci szolgáltatás támogatása Zala megyében, amely a foglalkoztatási helyzet javítását, munkahelyek feltárását, a gazdasági élet szereplőivel történő együttműködés kialakítását, az álláskeresők számára a munkához jutást segíti elő helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás nyújtásával.

  A szolgáltatás tartama:
  A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja, szakmai és módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térségben a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez és az új munkahelyek teremtéséhez.
  A fenti cél elérése érdekében a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás magában foglalja
  - a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást,
  - kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő más szervezetekkel, közreműködésük elősegítését a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban.


  Bővebben...
  2010.10.12.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci program kidolgozásához Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló - többször módosított - 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló - többször módosított - 6/1996. (VII.16) MüM rendelet 26/G.§-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci program kidolgozásához és részben vagy egészben történő megvalósításához.

  A pályázat célja:
  A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központjában nyilvántartott álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése alternatív, sajátos élethelyzetükhöz igazodó komplex program működtetésével.

  Támogatni tervezett program célcsoportja:
  A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központjában nyilvántartott 35 év alatti álláskeresők, akik az alább felsorolt feltételek valamelyikének megfelelnek:
  1. legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső, vagy
  2. szakképzetlen, vagy
  3. elavult szakképesítéssel rendelkező, vagy
  4. roma származású


  Bővebben...
  2010.10.11.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megye területén.

  A pályázati kiírás célja:
  Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása, amelyek a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

  A pályázat elemei:
  A., Foglalkoztatási Információs Pont keretében a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által nyújtott szolgáltatások és információk nyújtásában való közreműködés, internetes honlapján közzétett információk elérhetőségének, illetve hozzáférhetőségének biztosítása, valamint a hozzáférés szakmai segítése.
  B., Kistérségi Foglalkoztatási Információs Pont keretében az előző pontban felsoroltakat Csepregen és Őriszentpéteren kell nyújtani a szolgáltatást, a megjelölt kistérségek teljes területére kiterjesztve.

  Támogatás időtartama: 2010. november 01. – 2011. október 31.


  Bővebben...
  2010.10.06.
  Pályázati felhívás mentori szolgáltatás támogatására Zala megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a alapján pályázatot hirdet mentori szolgáltatás támogatására.

  A pályázati kiírás célja:
  A zalaegerszegi és nagykanizsai kirendeltség és szolgáltató központhoz tartozó kirendeltségek illetékességi területén élő, elsősorban a roma származású népességhez tartozó személyek munkaerőpiaci esélyeinek javítása, társadalmi befogadásának elősegítése személyes segítségnyújtás által.

  A szolgáltatás célcsoportja:
  Elsősorban roma származású személyek, akik
  - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. IV. tv. alapján álláskeresőnek minősülnek, vagy
  - a munkaügyi központ más szolgáltatását veszik igénybe, vagy
  - a munkaügyi központtól támogatásban részesülnek, és
  a kirendeltség javaslatára személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz személyes segítségnyújtás szükséges.

   


  Bővebben...
  2010.09.20.
  Pályázati felhívás halmozottan hátrányos helyzetű személyek támogatott foglalkoztatással történő munkaerő-piaci re-integrációjára Győr-Moson-Sopron megyében. (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázatot hirdet halmozottan hátrányos helyzetű személyek támogatott foglalkoztatással történő munkaerő-piaci re-integrációjára Győr-Moson-Sopron megyében.

  Pályázók köre: Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények

  Pályázat célja: a TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért„ című program résztvevői részére munkagyakorlat szerzésének biztosítása adminisztratív munkaterületen.

  A pályázók a foglalkoztatott álláskeresők utáni bruttó bér és járulékainak, valamint a tömegközlekedéssel történő munkába járásának 100%-os összegét igényelhetik.

  A támogatást 2010. november 30-ig lehet igénybe venni.


  Bővebben...
  2010.08.13.
  Pályázati felhívás a megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatásáról (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázatot hirdet

  A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása
  címmel 

  A program célja
  A megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott álláskereső emberek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének biztosításával.

  Pályázók köre
  A programban olyan civil szervezetek és/vagy intézmények vehetnek részt, amelyek megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott emberek számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtanak az alábbi modellek valamelyike szerint:
  a) Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak,
  b) Támogatott Foglalkoztatás,
  c) Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás,
  d) Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja
  és vállalják, hogy a program időtartama alatt a fenti modellek egyike alapján nyújtják szolgáltatásaikat, az útmutatóhoz mellékelt sztenderd szerint.


  Bővebben...
  2010.07.30.
  Pályázati felhívás munka-, pályatanácsadás nyújtásának támogatására Zala megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 21. §-a alapján pályázatot hirdet munka-és pályatanácsadás támogatására.


  A pályázati kiírás célja:
  Munka- pályatanácsadás biztosítása Nagykanizsa és térségében élő regisztrált álláskereső, szolgáltatást kérő, és pályakezdő fiatalok számára.

  A szolgáltatás célcsoportja:

  Olyan személyek, akiknek a munkaügyi központ a szolgáltatások igénybevételét felajánlotta.

  A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása, időtartama, mértéke:

  A támogatás forrása: A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete.

  A támogatás formája: vissza nem térítendő

  A támogatás mértéke:
  A 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 25. §-a (1) bek. a) pontja alapján:
  - egyéni tanácsadás esetén a tárgyévet megelőző második évre vonatkozóan megállapított nemzetgazdasági átlagkereset x 0,026 Ft/fő/óra (nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset: 274.866.- Ft)
  Elszámolható költség legfeljebb: 7150.- Ft/fő/óra

  A támogatási összeg legfeljebb:         9.652.500.- Ft

  A szolgáltatás időtartama: 2010. augusztus 17- 2011. augusztus 16.

  A Támogatott a támogatás 20 %-ra a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződésben meghatározott eredmény teljesítésekor jogosult.


  Bővebben...
  2010.07.14.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci program kidolgozásához, részben/vagy egészben történő megvalósításához (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló - többször módosított - 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló - többször módosított - 6/1996. (VII.16) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/G.§-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci program kidolgozásához és/vagy részben vagy egészben történő megvalósításához.

  A program célja:
  Elsősorban roma származású álláskereső, illetve munkahelyének elvesztésével fenyegetett személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztathatóságuk elősegítése, különös tekintettel a Garabonci Roma Kőműves programban részt vettek körére.

  A pályázók köre:
  A pályázaton részt vehet a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ illetékességi területén székhellyel (telephellyel, fiókteleppel) rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.


  Bővebben...
  2010.06.17.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Zala megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Zala megyében.


  A pályázati kiírás célja
  Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Zala megyében, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő a munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.


  A szolgáltatás tartalma
  A szolgáltatás a foglalkozásokra, az elérhető képzésekre, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.


  Bővebben...
  2010.06.16.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci információk nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

  A pályázati kiírás célja
  Az elhelyezkedés, vállalkozás indítása, annak fenntartása, az üres álláshelyek feltárása és azok betöltésének elősegítése, az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, valamint a regionális munkaügyi központ egyes szervezeti kirendeltségénél igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről nyújtott információval.

  A pályázati kiírás az alábbi szolgáltatások nyújtására vonatkozik:
  1) Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása a foglalkoztatási helyzet javítása céljából (max. 9 fő)
  Ezen belül elvárt feladatok:
  Információnyújtás az illetékes kirendeltségek vonzáskörzetében megtalálható aktuális és betölthető álláshelyekről, munkaerő-piaci szolgáltatásokról, képzési és támogatási lehetőségekről, álláskeresési ellátásokról, foglalkoztatással összefüggő jogszabályokról. Munkáltatók tájékoztatása a számukra nyújtható lehetőségekről. Állás- és munkaerő-piaci információk feltárása.

  2) Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum keretében – működésének részeként – a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, a vállalkozás indítás előtt álló személyek, valamint a paktumban résztvevő együttműködő szervezetek részére információ nyújtása (max.2 fő).
  Ezen belül elvárt feladatok:
  Információnyújtás
  - a vállalkozások életképességének megtartása, versenyképességük növelése,
  foglalkoztatási képességük fejlesztése, vállalkozások létrehozása érdekében,
  - a paktum szolgáltatásait igénybe vevő szervezetek, személyek számára.


  Bővebben...
  2010.05.20.
  Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a alapján pályázatot hirdet mentori szolgáltatás támogatására.

  A pályázati kiírás célja
  A Nyugat Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltségének illetékességi területén mentori szolgáltatás nyújtása.

  A szolgáltatás célcsoportja
  Olyan személyek, akik
  - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. IV. tv. alapján álláskeresőnek minősülnek, vagy
  - a munkaügyi központ más szolgáltatását veszik igénybe, vagy
  - a munkaügyi központtól támogatásban részesülnek, és
  a kirendeltség javaslatára személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz személyes segítségnyújtás szükséges.


  Bővebben...
  2010.04.22.
  ElőzőElőző
  61 - 75
  KövetkezőKövetkező
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály