Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok    Szervezetünk   
Pályázatok |Pályázatok nyertesei |
Kezdőlap > Pályázatok

Pályázatok


Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás a TÁMOP keretében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése projekten belül megvalósuló munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlására
Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás a TÁMOP 1.3.1 "A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése" projekten belül induló " Szolgáltatási akkreditáció modellezés" c. kutatás kísérleti akkreditációjában való részvételhez
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében FIP pontokon.
Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázat álláskeresők önfoglalkoztatás támogatásának igénybevételére
Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében
Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására Vas megyében
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő pályázatainak támogatása
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyére, Vas megyére és Zala megyére vonatkozóan.
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező
 • Nyertesek listája


 • Pályázatok    
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

  Általánosan elvárt, kiemelt feladatok:
  - A szolgáltatással ellátott térség munkaerő-piaci szereplői számára információszolgáltatás a munkaerő-piaci együttműködések lehetséges előnyeiről, szerepéről, azok lehetséges formáiról és szereplőiről,
  - Pályaorientációban való aktív közreműködés.
  - Ezen túlmenően:

  1) A „REKORD” hálózat keretében – működésének részeként – Vas megye területén működő foglalkoztatási paktumok tartalmi fejlesztése, motiválása az érintett térségek foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. Továbbá a foglalkoztatási paktum megállapodásokkal nem rendelkező térségekben töltsön be kezdeményező szerepet.
  2) Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum keretében – működésének részeként – a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, a vállalkozás indítás előtt álló személyek, valamint a paktumban résztvevő együttműködő szervezetek részére információ nyújtása.
  3) Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérségek Foglalkoztatási Paktuma keretében – működésének részeként – a helyi-, kistérségi foglalkoztatási színvonal emelése, a kistérségi tartós munkanélküliség megelőzése, csökkentése, már meglévő munkahelyek bővítése, új munkalehetőségek létrehozása, helyi vállalkozói szektor számára információ nyújtása.


  Bővebben...
  2011.07.28.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

  A pályázati kiírás célja
  Az elhelyezkedés, az üres álláshelyek feltárása és azok betöltésének elősegítése, az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, valamint a munkaügyi központ egyes szervezeti kirendeltségénél igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről nyújtott információval.

  A szolgáltatás tartalma
  A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.
  A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok, a gazdasági válság által munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetbe került munkavállalók, munkáltatók) számára kell nyújtani.


  Bővebben...
  2011.06.08.
  Pályázati felhívás a TÁMOP keretében a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése projekten belül megvalósuló munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlására (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  1. Pályázat kiírója:

  A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatala írja ki.

  2. A pályázat célja:

  A szolgáltatásvásárlás a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt Szolgáltatási akkreditáció modellezése c. 1.1.5. alprojekt keretében végrehajtásra kerülő kutatási folyamat része. A pályázatot szintén a kutatás részeként egy kísérleti akkreditációs eljárás előzte meg, amelynek eredményeként munkaerő-piaci szolgáltatásokat végző szervezetek szereztek kísérleti akkreditációt. Jelen pályázaton csak a kísérleti akkreditációt szerzett szervezetek vehetnek részt, közülük kerül kiválasztásra a kísérleti szolgáltatásnyújtó.

  A kísérleti szolgáltatásvásárlás elsődleges céljai:

  • az akkreditációs folyamat eredményének (pályáztatás, kiválasztás, sorrendiség meghatározás, pontrendszer, stb.) tesztelése,
  • az alábbiakban elkészített szolgáltatásvásárlási módszer tesztelése,
  • mindkét fenti folyamattal kapcsolatban a hibák, hiányosságok, problémák azonosítása, módosításokra javaslattétel,
  • a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában érintett szervezetek is részt vehessenek a folyamatok, eljárások kísérleti kialakításában,
  • pályáztatási (kiválasztási) és megvalósítási folyamatok keretében a kísérleti eljárások következményeinek, eredményes megvalósíthatóságának, hatás- és eredményindikátorai teljesíthetőségének kutatása.

  A kísérleti szolgáltatásvásárlás másodlagos céljai:

  • A kísérleti eljárás keretében kiválasztásra kerülő szolgáltatások szakmailag megalapozott megvalósítása révén a célcsoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása.

  A megvalósítás során tehát a szolgáltatások támogatási rendszerét szolgáló eljárási szabályok megújításának és az akkreditációs rendszerrel való összhangjának előkészítése történik meg.

   


  Bővebben...
  2011.06.07.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban Munkaügyi Központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (3) bekezdése, továbbá munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci szolgáltatások támogatására Vas megyében.


  A pályázati kiírás célja:
  A résztvevő regisztrált álláskeresők, kiemelten a TÁMOP 1.1.2 program célcsoportjának megfelelő személyek részére egyéni munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadás, valamint álláskeresési technikák-, újraorientáló-, valamint re-integráló csoportos foglalkozás támogatása.

  A szolgáltatások helyszínei:

  Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Szombathelyi Kirendeltsége (9700 Szombathely, Hunyadi u. 45.)

  Tevékenységük Vas megye illetékességi területére kiterjed.


  Bővebben...
  2011.05.02.
  Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a alapján pályázatot hirdet mentori szolgáltatás támogatására Vas megyében.

  A pályázati kiírás célja
  A TÁMOP 1.1.2 program célcsoportjai részére munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 9/A. §-ban meghatározott mentori szolgáltatás külső szervezetek által történő megvalósítása.
  A pályázók köre: A pályázaton részt vehet a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékességi területén székhellyel (telephellyel, fiókteleppel) rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, mely:
  a) legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,
  b) vállalja, és kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatást térítésmentesen, magyar nyelven nyújtja,
  c) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,
  d) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
  e) biztosítja, hogy a támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben meghatározott feltételekkel,
  f) vállalja, hogy a támogatott szolgáltatást igénybevevő személyeket a munkaügyi központtal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,
  g) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.15. §-ban meghatározott feltételeinek megfelel, és azok teljesülésének igazolására a külön jogszabályban meghatározott módon sor kerül.


  Bővebben...
  2011.05.02.
  Pályázati felhívás a TÁMOP 1.3.1 "A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése" projekten belül induló " Szolgáltatási akkreditáció modellezés" c. kutatás kísérleti akkreditációjában való részvételhez (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  Akkreditációs felhívás a TÁMOP 1.3.1 „A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése” projekten belül induló „Szolgáltatási akkreditáció modellezés” c. kutatásban való részvételhez


  Az akkreditációs felhívás célja és háttere
  A Foglalkoztatási Hivatal a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt „Szolgáltatásfejlesztés” alprojektjén belül kísérleti akkreditációs felhívást tesz közzé. A munkaerő-piaci szolgáltatást végző szervezetekkel szemben támasztott elvárások egységes rendszerének kialakítását célozta a TÁMOP 2.6.1. projekt, amely a szolgáltatások és szolgáltatók akkreditációjának megteremtését tűzte célul. Ezzel párhuzamosan az ÁFSZ (jelenleg NFSZ) átalakítása és szakmai tevékenységének korszerűsítése keretében a munkaügyi szervezet munkaerő-piaci szolgáltatásainak és a szolgáltatási támogatás megújításának koncepcióján is dolgozott egy munkacsoport. Az alprojekten belül a „Szolgáltatási akkreditáció modellezés” kutatás célja a két munkaterület tartalmának összehangolása, valamint az akkreditációs folyamat rövid modellezése a munkaerő-piaci szolgáltatások támogatásának teljes folyamatában. A kutatás során történik meg a TÁMOP 2.6.1. projekt által kialakított szolgáltatási akkreditáció gyakorlatban történő rövid modellezése, és az új rendszer alkalmazhatóságának vizsgálata a szolgáltatások nyújtása során. Jelen felhívás alapján szervezetek jelentkezhetnek a „kísérleti akkreditációra”. A kísérleti akkreditáció során megfelelt szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek egy rövid pályázaton, amely során 3 szervezet kiválasztása történik meg, akik támogatott munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújthatnak legfeljebb 4 hónapos időtartam alatt. A megvalósítás során a szolgáltatások támogatási rendszerét szolgáló eljárási rend megújításának és az akkreditációs rendszerrel való összhangjának előkészítése történik meg.


  Bővebben...
  2011.04.22.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében FIP pontokon. (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében.


  A pályázati kiírás célja
  Az elhelyezkedés és az üres álláshelyek betöltésének elősegítése az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, valamint a regionális munkaügyi központ egyes szervezeti kirendeltségénél igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről nyújtott információval a FIP –at felkereső érdeklődők számára.

  A szolgáltatás tartalma:
  Ez a szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza.


  Bővebben...
  2011.03.03.
  Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a alapján pályázatot hirdet rehabilitációs mentori szolgáltatás támogatására Vas megyében.

  A pályázati kiírás célja:
  Megváltozott munkaképességű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek rehabilitációjának és foglalkoztatásának személyes segítése.
  A TÁMOP 1.1.1 és a rehabilitációs programban mostanáig elindult mentori szolgáltatás átvétele és további szolgáltatás nyújtása.

  A rehabilitációs mentori szolgáltatás tartalma:
  A munkaügyi központ mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a munkaügyi központ más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a munkaügyi központtól támogatásban részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja. A rehabilitációs járadékban részesülő személy számára történő rehabilitációs mentor kijelölésének szabályairól külön jogszabály rendelkezik.(30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9.§)


  Bővebben...
  2011.03.01.
  Pályázat álláskeresők önfoglalkoztatás támogatásának igénybevételére (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. § -a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján

  PÁLYÁZATOT HIRDET

  álláskeresők önfoglalkoztatás támogatásának igénybevételére: legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás.

  A támogatás célja:
  Győr-Moson-Sopron, Vas, illetve Zala megyében legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak munkaviszonyon kívüli főfoglalkozásban történő vállalkozóvá válásának elősegítése.


  Bővebben...
  2011.03.01.
  Pályázati felhívás rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 9/A és 21. §-a alapján pályázatot hirdet rehabilitációs mentori szolgáltatás támogatására Győr-Moson-Sopron megyében.

  A pályázati kiírás célja
  Megváltozott munkaképességű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek rehabilitációjának és foglalkoztatásának személyes segítése.

  A rehabilitációs mentori szolgáltatás tartalma
  A munkaügyi központ mentori szolgáltatás igénybevételét biztosíthatja az álláskereső vagy a munkaügyi központ más szolgáltatását igénybevevő, illetőleg a munkaügyi központtól támogatásban részesülő személy számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez személyes segítségre van szüksége. A mentori szolgáltatást a mentor nyújtja


  Bővebben...
  2011.02.28.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban Munkaügyi Központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (3) bekezdése, továbbá munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci szolgáltatások támogatására Vas megyében.

  A pályázati kiírás célja:
  Regisztrált álláskeresők számára egyéni munka-, pálya-, álláskeresési-, pszichológiai- és rehabilitációs tanácsadás, valamint csoportos munkatanácsadás és álláskereső klub működtetésének támogatása.

  A támogatni tervezett szolgáltatások fajtái:
  A., Egyéni munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs tanácsadás
  B., Pszichológiai-, rehabilitációs tanácsadás, és reintegráló csoportos foglalkozás
  C., Álláskereső klub

  A szolgáltatások helyszínei:
  A., Egyéni munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs tanácsadást a Munkaügyi Központ alábbi kirendeltségein (Celldömölk, Sárvár, Szentgotthárd) kell nyújtani.

  B., Pszichológiai- és rehabilitációs tanácsadást, valamint re-integráló csoportos foglalkozást a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központjában (Szombathely, Hunyadi u. 45.) kell nyújtani.

  C., Álláskereső klubot Vas megye meghatározott területén kell működtetni. Helyszínei a következők:
  • Körmend, Szabadság tér 5.,
  • Sárvár, Batthyány L. u. 47.,
  • Vasváron pedig a pályázó által biztosított külső helyszínen kell működtetni.


  Bővebben...
  2011.02.21.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.


  A pályázati kiírás célja:
  Az elhelyezkedés, az üres álláshelyek feltárása és azok betöltésének elősegítése, az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, valamint a munkaügyi központ egyes szervezeti kirendeltségénél igénybe vehető szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről nyújtott információval.

  A szolgáltatás tartalma:
  A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.
  A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok, a gazdasági válság által munkaerő-piaci szempontból nehéz helyzetbe kerültek) számára kell nyújtani.


  Bővebben...
  2011.02.18.
  Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő pályázatainak támogatása (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-ai alapján - az MPA foglalkoztatási alaprész 2011. évi központi keretéből - a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)

  pályázatot hirdet

  a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) munkahelyteremtő beruházásainak

  támogatására.

  A pályázati program alapján - kizárólag a Munkaerőpiaci Alapból - 5,0 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen keretösszegből - amely egyben több ezer, már meglévő munkahely megőrzését is segíti - mintegy 2700 új munkahely létesíthető.

  Pályázatok beküldési határideje: 2011. február 17-től 2011. március 31-ig.

  További részletek: http://www.kormany.hu./hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-allamtitkarsag/hirek/mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-munkahelyteremto-palyazatainak-tamogatasa-kodjel-mpa-2011-kkv


  Bővebben...
  2011.02.17.
  Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyére, Vas megyére és Zala megyére vonatkozóan. (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a 1991. évi IV. törvény 13/A. § (3) a), valamint a 30/2000. (IX. 15.) GM. rendelet 21-25. §-ban meghatározott feltételek szerint mentori szolgáltatás nyújtására külső szervezeteket kíván bevonni a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján nyújtható támogatások keretében foglalkoztatható bérpótló juttatásra jogosult és álláskeresőként nyilvántartott személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében.

  Pályázók köre:
  Pályázatot nyújthat be olyan egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) vállalja, hogy térítésmentesen mentori szolgáltatást nyújt azoknak a személyeknek, akiknek a munkaügyi központ e szolgáltatások igénybevételét felajánlotta. A pályázaton történő részvétel további feltételeit a Pályázati Útmutató részletesen tartalmazza. A kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatosan részletes felvilágosítást a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának munkatársa Szépné Kiss Tünde támogatási referens (94/520-424) ad.

  Támogatás forrása, mértéke, időtartama:
  A támogatást vissza nem térítendő formában a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált keretéből biztosítja. A mentori szolgáltatás nyújtását a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségnormák alapján a 2011. március 18.-2011. szeptember 30. közötti időszakban
  minimum 6 hónap időtartamban, 100 %-os mértékben támogatja. A szolgáltatás nyújtásának támogatására a szolgáltatás elvégzését követően kerül sor, a hatósági szerződésben meghatározott módon.


  Bővebben...
  2011.02.10.
  Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

  A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

  A pályázati kiírás célja:
  Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, a megváltozott munkaképességűek számára a munkahelykeresést, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő a munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

  A szolgáltatás tartalma:
  A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában.
  A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, megváltozott munkaképességűek, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok, pályaválasztás-, pályamódosítás felöl érdeklődők) számára kell nyújtani.


  Bővebben...
  2011.02.02.
  ElőzőElőző
  46 - 60
  KövetkezőKövetkező
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály