Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok    Szervezetünk   
Pályázatok |Pályázatok nyertesei |
Kezdőlap > Pályázatok

Pályázatok


Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatása Vas megyében
Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci szolgáltatások, egyéni munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadás támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci szolgáltatások, pszichológiai és rehabilitációs tanácsadás támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (pszichológiai tanácsadás)
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni és csoportos tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező
 • Nyertesek listája


 • Pályázatok    

  Vissza a pályázatokhoz...
   Pályázati felhívás munkaerő-piaci program megvalósítására vonatkozó támogatás elnyeréséhez Vas megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

   A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló - többször módosított - 1991. évi IV. törvény és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló - többször módosított - 6/1996. (VII.16) MüM rendelet 26/G.§-a alapján pályázatot hirdet munkaerőpiaci program kidolgozásához és részben vagy egészben történő megvalósításához.

    A pályázat célja:
   Álláskereső munkaerőpiaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése alternatív, sajátos élethelyzetükhöz igazodó komplex program működtetésével.

   A pályázaton történő részvétel feltételei:
   Pályázatot nyújthat be: az 1997. évi CLVI. törvény alapján, a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett Vas megyei székhelyű közhasznú szervezet.

   Nem vehetnek részt a pályázaton:
   azok a szervezetek,
   - akik csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt állnak,
   - akik az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása van,
   - amelynek 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett – adók módjára behajtható –köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.
   - aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor.

   Program tartalma, programelemei:
   Programelemek: Az Flt. és végrehajtási szabályai által tartalmazott munkaerő-piaci szolgáltatások, valamint a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből nyújtható foglalkoztatást elősegítő támogatások.
   A program tartalmát a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet által tartalmazott munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások egymásra épülő rendszere alkotja, így a programtervben meg kell jelölni azon szakmai elveket, amelyek szerint ezek a programban összekapcsolódnak.

   Program időtartama és határideje:
   A program időtartama a 18 hónapot nem haladhatja meg. A programot legkésőbb 2007. március 31-ig meg kell kezdeni.
   A pályázat benyújtása előtt megkezdett programhoz támogatás nem nyújtható.

   A pályázat benyújtásának határideje és helye:
   A pályázat beérkezési határideje: 2007. december 18. 16.00 óra
   A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban a Munkaügyi Központ által kiadott pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Koordinációs Osztályára (Postacím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.). A pályázati adatlapot és a költségvetési adatlapot elektronikus formátumban egyszer írható CD-n is mellékelni kell.


  doc Nyilatkozat (58.4 Kb)
  doc Pályázati adatlap (102.4 Kb)
  doc Pályázati adatlap-szolgáltatás (90.1 Kb)
  doc Költségvetési főösszesítő (65.5 Kb)
  XLS Költségvetési táblázat a szolgáltatáshoz (23.6 Kb)
  doc Nyilatkozat a szolgáltatáshoz (55.8 Kb)
  doc Adatlap a támogatási döntésről (63.5 Kb)
  doc Pályázati felhívás (94.7 Kb)

  2007.12.11.

  Vissza a pályázatokhoz...
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály