Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap     Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok    Szervezetünk   
Pályázatok |Pályázatok nyertesei |
Kezdőlap > Pályázatok

Pályázatok


Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatása Vas megyében
Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci szolgáltatások, egyéni munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadás támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci szolgáltatások, pszichológiai és rehabilitációs tanácsadás támogatása Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (pszichológiai tanácsadás)
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására és FIT működtetésére Vas megyében
Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni és csoportos tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
Munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Vas megyében (egyéni tanácsadás)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező
 • Nyertesek listája


 • Pályázatok    

  Vissza a pályázatokhoz...
   Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtására vonatkozó támogatás elnyeréséhez Zala megyében (Pályázat lejárt) Pályázat kinyomtatása

   A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) bekezdésének a) pontjában és a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Zala megyében.

   A pályázati kiírás célja
   Olyan munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása Zala megyében, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő a munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

   A pályázaton történő részvétel feltételei
   A pályázaton részt vehet:
   a) az 1997. évi CLVI. törvény alapján, a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett közhasznú szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatott olyan tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,
   b) vállalja, és kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatást térítésmentesen nyújtja,
   c) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,
   d) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
   e) biztosítja, hogy a támogatott szolgáltatást nyújtó személyek bármely felsőfokú iskolai végzettséggel, és a jelen pályázatban megjelölt munkaerő-piaci információk nyújtása területén két év szakmai gyakorlattal rendelkeznek,
   f) vállalja, hogy a támogatott szolgáltatást igénybevevő személyekről nyilvántartást vezet,
   g) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
   törvény 15. §-ban meghatározott feltételeinek megfelel, és azok teljesülésének igazolására a
   külön jogszabályban meghatározott módon sor kerül.

   A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása, időtartama, mértéke, kifizetése
   A pályázat útján elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek forrása a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete.
   A támogatott szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2008. január 01.
   Támogatás időtartama: 13 hónap.
   A támogatási összeg legfeljebb: 30 000 000. Ft.
   A pályázat keretében egy projekt támogatását tervezzük.

   A pályázat beadására vonatkozó előírások
   A pályázat beérkezési határideje: 2007. december 20. (ezen határidő a pályázat nyomtatott példányainak beérkezési határideje).
   A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati példányban a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által kiadott pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Koordinációs Osztályára (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.). A pályázati adatlapot és a költségvetési adatlapot elektronikus formátumban az info@nyugatrmk.hu címre vagy egyszer írható CD-n a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Koordinációs Osztályára (8900 Zalaegerszeg,Mártírok útja 42-44.) is be kell küldeni.
   A határidő lejártát követően benyújtott pályázatot a Munkaügyi Központ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
   Pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 29.
   A pályázatok támogatásáról a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója dönt.


  doc Pályázati felhívás (79.9 Kb)
  doc Pályázati adatlap (92.2 Kb)
  doc Nyilatkozat (62 Kb)
  XLS Költségvetési táblázat (26.6 Kb)

  2007.12.11.

  Vissza a pályázatokhoz...
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály