Bejelentkezés / Einloggen

Kezdőlap > Pályaorientáció - Információk a pályaválasztáshoz
Pályaorientáció - Információk a pályaválasztáshoz    
  A térség munkaerő-piaci helyzete alakulásának, a munkaerő-piac folyamatainak és a jövőben várható tendenciáinak ismeretében a Munkaügyi Központ (továbbiakban: Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály) kezdeményezte az iskolarendszerű képzésben résztvevő általános- és középiskolás tanulók pályaorientációjában érintett intézmények és szervezetek közös megbeszélését és együttműködését.

  Körvonalazódott, hogy Szombathelyen és Vas megyében széleskörű tevékenység zajlik jelenleg is e területen. A munkaerőpiac, valamint a tanulók egyéni érdekeit, igényeit szem előtt tartva továbbra is szükséges foglalkozni a diákok pályaorientációjának kérdésével, lehetőség szerint az ezzel foglalkozó, illetve az ebben érdekelt szervezetek együttműködése keretében.

  A térség kedvező munkaerő-piaci folyamatait látva, az iskolarendszerű képzésben résztvevő általános- és középiskolás tanulók pályaorientációjában érintett intézmények, szervezetek, és munkáltatói érdekképviseletek összefogásával létrejött a Pályaorientációs Fórum, amelynek célja a különböző területen dolgozó szervezetek és szakemberek tevékenységének koordinálása, ismereteik bővítése, a kölcsönös információcsere lehetőségének megteremtése.

  A Fórum résztvevői meghatározták az együttműködés szakmai tartalmát, a közös munka kereteit és lehetséges feladatait.
  Célja, hogy segítse az általános iskolai tanulókat (valamint szüleiket) iskolaválasztási döntésük meghozatalában, valamint a szakképzés iránt érdeklődőkkel megismertesse és vonzóvá tegye a térségben várhatóan elhelyezkedési lehetőségeket nyújtó szakmákat.

  A szakképzés iránti igény erősödését eredményezhetné, ezért fontos célkitűzésnek tartották a Fórum résztvevői a tanulók mellett a szülők tájékoztatását.

  Fontos terület ezen túl az iskolákban tanító tanárok munkaerő-piaccal kapcsolatos ismereteinek bővítése, szemléletük formálása.

  A Fórum a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetre reagálva a multinacionális cégek hosszú távú munkaerőigényének kielégítése érdekében végzendő feladatok mellett azonos súllyal tartja szem előtt a kis és középvállalkozások igényeit is.

  A honlap szerkezetének bemutatása:
  A Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának a honlapján a Fórum keretében együttműködő szervezetek saját hozzáférési/feltöltési lehetőséggel adnak tájékoztatást a pályaorientációhoz kapcsolódó tevékenységükről.

  Az eseménynaptár menüpontban különböző programokról (üzemlátogatás, rendezvények) lehet tájékozódni és közvetlenül a szervezőnél jelentkezni.

  Szakmai ajánlások, kiadványok, gyakorlati információk, tájékoztatók (pl. ösztöndíj), a témához kapcsolódó linkek (pl. szakmaismertető filmek) elérésére ad lehetőséget, hogy a tanulók, szülők és a témával foglalkozó pedagógusok, szakemberek aktuális ismeretekkel rendelkezhessenek.

  Az osztályfőnöki órák szülői értekezletek megtartásához témákat ajánl, az iskolák részéről felmerülő igény esetén jelentkezési lehetőséggel.

  Utolsó módosítás: 2017.02.10.
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály