Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
3982 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez
Önéletrajzok
száma:
1 főTovább az álláskeresők lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
TÁJÉKOZTATÓ A „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható támogatásról Hír kinyomtatása

Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

A program keretében a kérelmek 2019. március 15-ig a helyi önkormányzat, illetve az önkormányzati társulás a székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatók be.

A program célja:

Munkaerő mobilitás elősegítése, ösztönzése érdekében a munkavállalók tartós elhelyezkedésére szolgáló szálláshelyek (munkásszállók) építése.

Tájékoztató (31 Kb)

Módszertanai útmutató (1,7 Mb)


2018.11.07
A Vas Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1, TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 programja keretében tanfolyamokat indít. Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1, TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 programja keretében tanfolyamokat indít.

A képzés ideje alatt keresetpótló juttatást biztosítunk a résztvevők számára. A tanfolyami költséget és az esetleges helyközi utazás költségét 100%-ban támogatjuk.

A tanfolyamokra a lakóhely szerint illetékes Járási Hivataloknál lehet jelentkezni.

Jelentkezés feltétele:

A támogatás forrása elnevezésű oszlopban feltüntetetteknek megfelelően a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1 TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 célcsoport feltételeinek valamint az egyes képzéseknél feltüntetett bemeneti feltételeknek való megfelelés (a programokról a nyitó oldal bal oldali sávjában, a „Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program” menüpont alatt részletes tájékoztató található)

A képzéseket megfelelő létszám esetén tudjuk elindítani.

Képzések listája


2018.09.27
III. VAS MEGYEI KARRIERHÉT PÁLYAORIENTÁCIÓS SHOW ÉS ÁLLÁSBÖRZE Hír kinyomtatása


2018.09.05
„Nyári Diákmunka 2018.” program Hír kinyomtatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium a korábbi évek jó tapasztalataira alapozva idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci programot, amely 2018. június 01-től 2018. augusztus 31-ig tart.

A munkaerőpiaci program keretében

 1. Területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy illetve
 2. Mezőgazdaság és vendéglátás területén

2018. június 18-től 2018. augusztus 31-ig legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, maximum napi 6, illetve 8 órás munkaviszony keretében nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő diákokat foglalkoztathatnak teljes bérköltség támogatással.

A program a fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés lehetőségét elősegíteni kívánja. A kezdeményezés a munka révén szerzett tapasztalatok és sikerélmények szerzésén túl, lehetőséget teremt a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

A program célcsoportjába azon 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok tartozhatnak, akik foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek, és a lakó vagy tartózkodási helyük szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetetik magukat.

Nyilvántartásba vételre személyes okmányaikkal, valamint érvényes diákigazolványukkal, annak bevonása esetén pedig iskolalátogatási igazolással jelentkezhetnek a diákok a munkaviszony kezdete előtt az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályainál.

A támogatás igénylésének első lépéseként a foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet szükséges benyújtania.

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által, a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényre közvetített, közvetítéskérőként már nyilvántartásba vett diák foglalkoztatásához nyújtható vissza nem térítendő formában, a kiválasztás során kiemelt figyelmet fordítva az esélyegyenlőség helyi szintű érvényesítésére.

doc Részletes tájékoztató a „Nyári diákmunka 2018.” központi munkaerőpiaci program indításáról

PDF A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről


2018.06.07
Tájékoztató a GINOP-5.3.10-17 a Létszámleépítések megelőzése és kezelése elnevezésű munkaerőpiaci programról Hír kinyomtatása

A munkaerőpiaci program fő célkitűzése a munkanélküliség csökkentése. A program az Európai Szociális Alap (ESZA), és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított pénzügyi forrásból valósul meg.

Célja segítséget nyújtani a csoportos létszámleépítéssel veszélyeztetett munkavállalónak az újbóli elhelyezkedésben, a munkanélkülivé válás megelőzésében - még a munkaviszony megszűnését megelőzően -.

A fentiek értelmében a munkaerőpiaci programba az a munkavállaló vonható be, akit a munkáltatója által bejelentett csoportos létszámcsökkentés érint, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte (az Flt. 14.§ (1) e) pontnak megfelelően).

(Határozott idejű munkaszerződés esetében kizárólag akkor tekinthető programba vonhatónak a munkavállaló, ha a munkaadó a határozott idejű munkaszerződés lejártát megelőzően kívánja megszüntetni a munkaviszonyát.)

Milyen előnyökkel járhat a munkáltató és a munkavállaló számára, ha igénybe veszi a munkaerőpiaci program outplacement szolgáltatásait?

 • a gondoskodó elbocsátás óvja a cég jó hírnevét, megerősíti a cég társadalmi szerepvállalását
 • csökkenthetők az elbocsátással járó költségek, konfliktusok, munkaügyi viták,
 • a cégnél maradó munkatársak teljesítménye, lojalitása erősödik, megelőzhető a megtartani kívánt munkavállalók távozása,
 • mérsékli a létszámcsökkentésben érintett munkavállaló kudarcélményét,
 • a személyre szabott szolgáltatások eredményeképpen a munkavállaló jövőképe konkretizálódik, önhatékonysága javul az álláskeresésben
 • a programban résztvevőknek lehetősége van támogatott képzés elvégzésére, új szakma szerzésére.

A GINOP 5.3.10-17 munkaerőpiaci programból finanszírozott szolgáltatások, támogatások:

A program sikeres lebonyolításához szoros együttműködést alakul ki a munkaadó, a kormányhivatal és a programba résztvevő munkavállaló között.

A kormányhivatal tájékoztatást nyújt a munkaadónak és a munkavállalóknak a programról, koordinálja és közreműködik a program szakmai lebonyolításában és dokumentálja a program által elért eredményeket.

1. A programban az alábbi munkaerőpiaci szolgáltatások vehetőek igénybe:

 • Első interjú, állapotfelmérés, egyéni fejlesztési terv
 • Álláskeresési technikák oktatása
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Egyéni munkatanácsadás
 • Igényfeltáró csoportos foglalkozás
 • Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás
 • Pályamódosítási csoportfoglalkozás
 • Pályatanácsadás
 • Pályamódosítási tanácsadás (egyéni)
 • Pályatanácsadás
 • Pályaválasztási tanácsadás (egyéni)
 • Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés (közvetítés)
 • Újraorientáló csoportos foglalkozás
 • Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás

2. A program kapcsán az alábbi támogatások vehetőek igénybe:

 • Képzési költség és a képzést lezáró vizsga díja (100%-ban támogatott)
 • A képzéshez kapcsolódó helyközi utazási költség támogatása
 • Foglalkozás- egészségügyi vizsgálat díja
 • Szakmai alkalmassági vizsga díja
 • Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a program lebonyolítása
 • a képzés időtartama- során megszűnik, a képzés idejére keresetpótló juttatás igénylésére van mód.

További kérdéseivel forduljon bizalommal a Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának munkatársaihoz!

A programban dolgozókkal alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:

Sárffy Zsófia szolgáltatási szakügyintéző Tel: 94/522-765, email: sarffy.zsofia@vas.gov.hu

Bauer Zita foglalkoztatási szakügyintéző Tel: 94/522-765, email: bauer.zita@vas.gov.hu

Gelle Mária projektvezető Tel: 94/520-446; 30/3512904; email: gelle.maria@vas.gov.hu

Szombathely, 2018. május 30.


2018.05.31
Állami karrier expo Hír kinyomtatása

Időpont: 2018. május 16. (szerda) 11.00 – 18.00 óra

Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai u. 95.)

A MÁV-Start Zrt-től és a Volántársaságoktól 50%-os menetkedvezmény igényelhető a programon résztvevő álláskeresők számára.


2018.04.25
A zsennyei Üzleti reggeli előadása Hír kinyomtatása

A 2018. május 9-én Zsennyén megtartott üzleti reggeli előadásának prezetntációja az alábbi linken elérhető:

XLS 2018UzletiReggeli (1,7Mb)


2018.05.10
Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatása Vas megyében Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) és (4) bekezdése és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

A pályázati kiírás célja:

Olyan munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

A szolgáltatás tartalma:

Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információ nyújtás A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában. A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok, pályaválasztás-, pályamódosítás felöl érdeklődők) számára kell nyújtani.

A pályzati anyag megtalálható a pályázatok menüpont alatt


2018.05.02
Állásbörze Szombathelyen Hír kinyomtatása


2018.04.11
Létszámleépítések megelőzése és kezelése Hír kinyomtatása

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.3.10-17 munkaerőpiaci program indul a Vas Megyei Kormányhivatal közreműködésével. A program személyre szabott szolgáltatásokkal, képzéssel kívánja segíteni az újbóli elhelyezkedést, a munkanélkülivé válás kivédését.

A munkaerőpiaci program lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási hivatalokkal. A munkaerőpiaci programba az a munkavállaló vonható be, akit a munkáltatója által bejelentett csoportos létszámcsökkentés érint, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte (az Flt. 14.§ (1) e) pontnak megfelelően).

A programól bővebben az alábbi tájékoztatóban:

Tájékoztató anyag


2018.03.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munaerő-piaci szolgáltatások nyújtására 
Pályázati felhívás munklaerő-piaci szolgáltatások nyújtására 
Pályázati felhívás álláskeresők önfoglalkoztatását elősegítő támogatás igénybevételére 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály