Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
3916 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez
Önéletrajzok
száma:
1 főTovább az álláskeresők lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
Pályázati felhívás Hír kinyomtatása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság pályázati felhívást tesz közzé megyei egyenlő bánásmód referensi feladatatok vállalkozói (ügyvédi) megbízási jogviszonyban történő ellátására. Részletek a Pályázatok menüpont alatt.


2009.05.18
Közlemény Hír kinyomtatása

Több honlapon és újságban olvasható olyan tartalmú hirdetés, amely szerint a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ külföldi, jól fizető takarítói és egyéb állásokat tud ajánlani.
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ külföldi állásokat csak a saját honlapján tesz közzé. Az egyéb helyen szervezetünk nevében megjelent erről szóló hirdetések valótlanok, általunk ismeretlen személy jelentette meg.


2009.03.28
Képzési ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

 a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti
felnőttképzést folytató intézmények jegyzékére való felkerülésre

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ felhívással fordul a felnőttképzésről szóló 2001. CI. tv. 12. §-ában meghatározott intézményi akkreditációval rendelkező felnőttképző intézményekhez az álláskeresők képzését szolgáló programok megszervezésére, lebonyolítására.

Ajánlat nyújtható be az ajánlattételi dokumentációban megjelölt képzésekre vonatkozóan.
Az ajánlattétel elbírálása után létrehozott képzési jegyzék 2009. április 1-től 2010. március 31-ig érvényes.

Bővebben...


2009.02.18
Pályázati kiírás Hír kinyomtatása

Megjelent az OFA pályázati kiírása A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál címmel. Részletek a Pályázatok menüpont alatt.


2009.02.18
Kistérségi találkozók 2009. Hír kinyomtatása

Az alábbi linke kattintva letölthető a kistérségi találkozók prezentációja:

PPT Prezentáció (72,7 Kbyte)


2009.01.22
Közfoglalkoztatási Terv Hír kinyomtatása

Új információ honlapunkon a közfoglalkoztatási tervről a munkáltatóknak szóló menüpont alatt!


2009.02.18
AM könyv lezárása, igazolások kiadása, érvényesítés 2009. évre Hír kinyomtatása

Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony nyilvántartására az AM könyv, mint közokirat szolgál. Az alkalmi munkavállaló az AM könyvbe beragasztott közteherjeggyel bármikor igazolhatja a jogviszonyból eredően az álláskeresési támogatásra, szolgálati időre, baleseti egészségügyi ellátásra való jogosultságait.

A munkavállalónak az AM könyvet a tárgyévet követő január 15-éig a kiállító kirendeltségen be kell mutatnia. 
Az AM könyv leadására megjelölt időpont nem jogvesztő határidő. A későbbi időpontban leadott könyveket is fogadja a kirendeltség.
A kirendeltség az AM könyvbe beragasztott, a tárgyévi munkavégzéshez kapcsolódó közteherjegyeket – azok felülbélyegzésével - és az igazolás kiadásával egyidejűleg lezárja, azaz tanúsítja, hogy az AM könyvben foglalt adatok a nyilvántartásba felvitt adatokkal megegyeznek
Ezt követően kiadja a munkavállalónak a naptári évben az alkalmi foglalkoztatással szerzett jogosultságairól szóló igazolást
A kiállító az igazolás kiadása után a hivatalos bejegyzések rovatba bejegyzi azt, hogy az Alk. tv. 5.§ (8) bekezdésében meghatározott szerveknek a szükséges adatokat továbbítja. 

Ezen eljárást követően az AM könyv a következő években is használható.
A munkavállalónak nyilatkozni kell arról, hogy magánnyugdíjpénztárral létesített-e tagsági viszonyt. Tagsági viszony fennállása esetén be kell mutatnia a magánnyugdíjpénztár által záradékolt belépési nyilatkozatot.

Az AM könyv ajánlott küldeményként postán is feladható, a szükséges nyilatkozat csatolásával.

A nyilakozat minta innen letölthető.


2010.02.10
Őnkormányzati fórumok 2008 Hír kinyomtatása

A 2008 évi Önkormányzati fórumok előadásának prezentációja elérhető az alábbi inkre kattintva.

Önkormányzati fórum 2008


2008.03.13
Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolák 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándéka a 2008/2009. tanévben Hír kinyomtatása

A Munkaügyi Központok évek óta kiemelt feladatként kezelik a pályaorientáció támogatását.

Célunk, hogy megfelelő tájékoztatással elősegítsük a megalapozott, reális pályaválasztást, így a fiatalok érdeklődésük, képességük mellett a munkaerőpiac elvárásainak is megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek.

 Bővebb információ


2008.01.25
Rehabilitációs járadék 2008-tól Hír kinyomtatása

Az Országgyűlés az egészségkárosodást szenvedett személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő rehabilitációjának, a munka világába történő sikeres beilleszkedésének és társadalmi reintegrációjának elősegítésére alkotta meg a 2007. évi LXXXIV. Törvényt, a rehabilitációs járadékról, amely 2008. január 1-én lépett hatályba. A törvény rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentések esetén kell alkalmazni.

Fő célja az érintett személy munkavégző képességének helyreállítása, foglalkoztatásának elősegítése a komplex rehabilitációs eljárás keretében. Esélyt adni a megváltozott munkaképességűeknek az elhelyezkedéshez, a foglalkoztatási szint növeléséhez.

Rehabilitációs járadékra az jogosult, aki 50-79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas. Rehabilitálható és a törvény által meghatározott további feltételeknek megfelel.

Az új típusú tb ellátás igénylése az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon történik, a rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj igénylésére rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus úton. Az igazgatóság indítja el a szolgálati idő és a keresetcsökkenés vizsgálatát, illetve kezdeményezi a szakértői vizsgálatot.

Az ellátás megállapításáról az igénylő lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozattal intézkedik, a járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. A sikeres rehabilitáció érdekében köteles a rehabilitációs járadékra jogosult az illetékes munkaügyi kirendeltséggel való együttműködésre.

További részletek a Közérdekű információkban található.


2008.01.07
ElőzőElőző
21 22 

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

PályázatokA lekérdezéshez alaphelyzetbe kell állítani a képernyőlapozást
Kattintson ide a lapozás alaphelyzetbe állításához
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály