Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
4200 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez
Önéletrajzok
száma:
1 főTovább az álláskeresők lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól Hír kinyomtatása

A 2012. január 1-jétől lépett hatályba a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv). A törvény a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátások rendszerének átalakítását, annak folyamatát szabályozza.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztatója összefoglalja az ellátórendszer legfontosabb változásait, a közreműködő szervek feladatait és a megváltozott munkaképességű személyek teendőit.

Az ellátórendszer átalakításához kapcsolódóan a Rehabilitációs hozzájárulás szabályozásában is történtek változások,


A részletes információkat az alábbi linkre kattintva érheti el:

Tájékoztató a foglalkoztatási rehabilitációról


2012.01.20
Útmutató a 2012-es bérkompenzációhoz. Hír kinyomtatása

Megjelentek a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 2012. évi elvárt munkabéremeléssel, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek.  Annak érdekében, hogy az érintett munkáltatók gördülékenyen alkalmazhassák az új szabályozást, a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatót tett közzé, amely a www.kormany.hu oldalról is letölthető.

Az új szabályok alkalmazásánál felmerülhetnek jogértelmezési kérdések, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium átmenetileg tematikus ügyfélszolgálatot is működtet, hogy az érintett munkáltatókat és munkavállalókat segítse.

Az elvárt béremeléssel és a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény érvényesítésével kapcsolatos kérdését a berkompenzacio@ngm.gov.hu e-mail címen teheti fel.

A részletes útmutatót a lenti linkre kattintva érheti el.

doc Útmutató elvárt béremeléshez (140 kb)


2012.01.12
Tájékoztató a rövid és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatását érintő, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő változásokról Hír kinyomtatása

A 171/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelettel módosított 375/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján a fentiekben jelezett közfoglalkoztatási támogatások 2011. szeptember 1-től nem pályázati formában, hanem kérelemre nyújthatók.

A változás az ezt megelőző időszakban pályázati eljárás keretében benyújtott illetve elnyert támogatási programokat és azok kifutását nem érinti.

A kérelem nyomtatványok a mellékleteikkel együtt, valamint a tájékoztatók az alábbi linkre kattintva megtalálhatók:

Közfoglalkoztatás támogatása

 


2011.09.02
Változások az álláskeresési ellátások rendszerében Hír kinyomtatása

2011. szeptember 1-jétől gyökeresen megváltozik az álláskeresési ellátások rendszere. Általános szabályként minden ellátás iránti kérelmet a benyújtás időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, és aszerint kell eljárni.

 

 

Az eljárás során más szabályokat szükséges alkalmazni a folyamatban levő, és az új ügyek esetében. A jogszabályi környezet változásakor szünetelő ellátásokat (álláskeresési járadék, és az álláskeresési segély három típusa) a megállapításuk idején hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani. A megszüntetett, de ki nem merített segélyek továbbfolyósítására azonban már nem lesz lehetőség, mert új ügyként kezelendő.

 

 

További részletek


2011.09.08
Új pályázatti felhívás Hír kinyomtatása

2011. július 6-tól ismételten lehet pályázni rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra csak azok a foglalkoztatók pályázhatnak, akik igénybe kívánják venni a szociális földprogramok műkötetéséhez kapcsolódó támogatást.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei
(a továbbiakban: megyei munkaügyi központok)
rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
és
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
címmel pályázatokat hirdetnek a helyi és kisebbségi önkormányzatok, valamint azok társulásai, továbbá egyházi jogi személyek, civil szervezetek számára.

A pályázatokat 2011. július 6-tól – a pályázati dokumentációkban meghatározott feltételekkel – a székhely szerint illetékes megyei munkaügyi központok kirendeltségeihez lehet benyújtani, azzal a kitétellel, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra csak azok a munkáltatók pályázhatnak, akik igénybe kívánják venni a szociális földprogramok működtetéséhez kapcsolódó támogatást.

A támogatások részletes feltételeit, a pályázatok benyújtásának módját, a kitöltendő adatlapokat nyomtatott formában a megyei munkaügyi központok kirendeltségein is rendelkezésre állnak. 

Nemzetgazdasági Minisztérium


2011.07.22
Munkáltatók figyelmébe Hír kinyomtatása

Elkészült a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 3 megyéjére vonatkozó felmérése a 2011 évben középiskolai
tanulmányit befejező fiatalok elhelyezkedési szándékáról. A felmérésben megszólítottuk a 3 megye összes középfokú képző
intézményét.

A felmérés megyénként, városonként, iskolatípusonként és iskolánként készült. Az iskolák neve mellett a konkrét szakot is megjelöltük.

Felmérésünk célja, felhívjuk azon a munkáltatók figyelmét, akik pályakezdő fiatalokat szeretnének alkalmazni.
Fontosnak tartjuk, hogy tudják várhatóan hány fiatal szándékozik az adott szakmával, adott térségben elhelyezkedni.

Köszönjük azok segítségét, akik visszaküldték számunkra iskolájukra vonatkozó táblázatunkat!

A felmérés eserdményei megtalálhatók az Általános információk / Speciális kiadványok alatt.


2011.07.21
Pályázati felhívás országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/8 – magán erdőgazdálkodók számára Hír kinyomtatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 27. 12 óra

A Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 n y í l t  p á l y á z a t o t   h i r d e t

 

regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására,

az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósítását segítő országos közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására.

 

A program célja:

A regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, erdőművelő célprogram segítségével.

 

 

A pályázatot személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes, kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központhoz  lehet benyújtani.

 


2011.05.31
Pályázat álláskeresők önfoglalkoztatását elősegítő támogatás igénybevételére Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. § -a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján, továbbá a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja illetékességi területén működő Munkaügyi Tanács foglalkoztatási irányelveinek figyelembevételével

 

PÁLYÁZATOT HIRDET
álláskeresők önfoglalkoztatását elősegítő támogatás igénybevételére


A támogatás célja:
Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.Bővebben...


2011.04.15
Általános iskolák 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándéka 2011/2012. tanévben Hír kinyomtatása

A munkaügyi központnak évek óta kiemelt feladata a munkaerő- piac igényeinek megfelelő pályaorientáció támogatása.

Ennek érdekében ismét elkészítettük a megye 8. osztályos tanulóinak szándékfelmérését a várható középiskolai jelentkezésükről.
Felmérésünk célja az volt, hogy tájékoztatással segítsük a fiatalok reális, megalapozott pálya- és iskola választását. Az első helyre jelentkezők számát összevetve a felvételi keretszámmal, és ismerve a fiatal iskolai teljesítményét jól vélelmezhető a bekerülés esélye.

Honlapunkon a Speciális kiadványok alatt megtalálhatóak a Győr-Moson-Sopron, a Vas és a Zala megyei általános iskolák tanulóinak továbbtanulási szándékat tartalmazó anyagok.


2011.01.24
Tájékoztató a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 „Út a munka világába” elnevezésű program keretében a vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatásról Hír kinyomtatása

 A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozások a TÁMOP 1.1.3 program keretében a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak, ha TÁMOP 1.1.3 programban résztvevő, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak teljes munkaidőben, munkaviszony keretében.


A támogatás időtartama, mértéke

A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a bérpótló juttatásban részesülő személy munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

Munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum vehető figyelembe.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel –amennyiben az adott személy után a Start kedvezmény igénybe vehető – a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete
A kérelmeket a munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. A kirendeltség a támogatásáról a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt.

A kérelem pozitív elbírálását követően a pályázóval a kirendeltség hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a munkáltatóhoz. 

Bővebben...


2011.01.20
ElőzőElőző
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci program megvalósítására vonatkozó támogatás elnyeréséhez Vas megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtására vonatkozó támogatás elnyeréséhez Zala megyében 
Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára TAMOP-2.1.5/07/1. 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály