Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
3270 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
Tisztelt Képző Intézmények Hír kinyomtatása

Felhívjuk figyelmüket, hogy a GINOP-6.1.1-15 kódszámú, "Alacsony képzettségűek és közfoglakoztatottak képzése" című kiemelt projekt megvalósítására létrejött konzorcium Ajánlattételi Felhívást jelentetett meg 2020. november 02-án, a kiemelt projekt keretében 2021. január 01-től indítani tervezett képzések jegyzékének összeállításához. A felhívással kapcsolatos iratminták, egyéb tudnivalók, mellékletek elérhetőek a www.nive.hu oldalon. A pályázatok beadási határideje: 2020. november 18. (szerda) 15:00 óra.

2020.11.12
Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) és (4) bekezdése és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

A pályázati kiírás célja:

Olyan munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

A szolgáltatás tartalma:

Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információnyújtás

A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában. A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok, pályaválasztás-, pályamódosítás felől érdeklődők) számára kell nyújtani.

A szolgáltatások időtartama: 2020. december 01. - 2021. május 31.

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása, mértéke, kifizetése: A pályázat útján elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Decentralizált Kerete.

A támogatási összeg legfeljebb 2020.-2021. évre 19 090 100 Ft

A pályázat keretében egy projekt támogatását tervezzük.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. november 02. 16 óra

A pályázatok elbírálása, támogatási szerződés: A pályázatok elbírálásáról közigazgatási hatósági eljárás keretében a Vas Megyei Kormányhivatal mérlegelési jogkörben dönt. A döntésről a pályázókat az elbíráló a döntéstől számított 3 munkanapon belül írásban értesíti.

A kormányhivatal a támogatás felhasználásáról hatósági szerződést köt a pályázóval, amely tartalmazza a támogatottnak a szolgáltatás nyújtásával összefüggő kötelezettségeit, azok megszegésének jogkövetkezményeit, valamint a támogatás folyósításának részletes szabályait. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződés nem jön létre, a támogatási döntés érvényét veszti.

Tovább a pályázathoz


2020.09.28
Indul a Nyári diákmunka program Hír kinyomtatása

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére meghirdetésre került a Nyári diákmunka 2020. elnevezésű központi munkaerőpiaci program, amely - prevenciós jelleggel - már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását.

A programban a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt.

A 2020. évi program két pillérre épül:

1. Önkormányzati diákmunka:

A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.

2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén:

A 2019. évben megvalósultaknak megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőséget biztosítunk a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 157.950 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 120.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó.

A program 2020. július 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

Letölthető tájékoztató anyag elérhetősége: https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/0/2/1/doc_url/Tajekoztato_Nyari_diakmunka_program

A diákmunka kérelemkitöltő az alábbi linken érhető el: https://tamogatas.wbl.hu/

A kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja. A szolgáltatás elérhetősége, valamint ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu

A nem egyéni vállalkozóknak jelölni kell, hogy cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani.

Témacsoport:

Kormányhivatali ügyek Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok Címzett: illetékes Járási Hivatal Tárgy: Nyári diákmunka

A papíralapon létrejött dokumentumokról hiteles elektronikus másolatot kell készíteni. (1. elkészíti az elektronikus másolatot, 2. hitelesítési záradékot helyez el a dokumentumon, miszerint az „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”, 3. időbélyeggel elektronikusan aláírja, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítést alkalmaz –magyarorszag.hu oldalon vagy az e-papír szolgáltatásnál mellékletenként hitelesítést kér)


2020.08.03
Gazdaságvédelmi Akcióterv: 2020. május 18-tól elérhető a Munkahelyteremtő bérköltség támogatás Hír kinyomtatása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatási szervnél programrésztvevő, nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft havonta.

A támogatási kérelem 2020. május 18. napjától nyújtható be a Hirdetmény visszavonásáig.

A támogatás részleteiről szóló tájékoztatót és a kérelem beadásához szükséges nyomtatványokat letöltheti a https://nfsz.munka.hu/cikk/936/Munkahelyteremto_bertamogatas oldalról.

Amennyiben kérdése merül fel, kérem forduljon a foglalkoztatni kívánt álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalához.


2020.05.19
Gazdaságvédelmi Akcióterv: 2020. április 16-tól elérhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása Hír kinyomtatása

A Munkahelyvédelmi bértámogatási program a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidős foglalkoztatást tesz lehetővé a válság következtében nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozásoknál. A támogatást a munkavállaló a munkáltatóval közösen, az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalhoz (továbbiakban: kormányhivatal) nyújthatja be. A támogatás az a célt szolgálja, hogy a járvány miatt nehézségekkel küzdő vállalkozásoknál a leépítéseket megelőzze, a munkahelyeket megvédje. A programban a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, illetve a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet. A munkavállaló vállalja, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállaló kieső jövedelmét.

A támogatás április 16-tól elérhető.

A támogatás részleteiről szóló tájékoztatót és a kérelem beadásához szükséges nyomtatványokat letöltheti a https://nfsz.munka.hu/cikk/601/ oldalról.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a kormányhivatal munkatársaihoz!

Vas megyében a: 94/520-425, 94/520-470, 94/520-416 telefonszámokon.

A kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja.

A szolgáltatás elérhetősége, valamint ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: Vas Megyei Kormányhivatal
Tárgy: csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

A papíralapon létrejött dokumentumokról hiteles elektronikus másolatot kell készíteni.

(1. elkészíti az elektronikus másolatot, 2. hitelesítési záradékot helyez el a dokumentumon, miszerint az „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”, 3. időbélyeggel elektronikusan aláírja, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítést alkalmaz –magyarorszag.hu oldalon)

 


2020.04.21
Gazdaságvédelmi akcióterv: 2020. április 15-től lehet jelentkezni a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásokra Hír kinyomtatása

Munkahelyük megvédése érdekében bértámogatásban részesülnek a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalói. A kormány célja a szektorban dolgozó több tízezer munkavállalói tartós foglalkoztatása, a munkabérek fenntartása és az elbocsátások elkerülése. A kormány a koronavírus járvány miatt létrehozott gazdaságvédelmi akciótervének egyik fontos eleme a KFI szektor magasan képzett szakembereinek munkában tartása, hiszen ez elengedhetetlen a gazdaság újraindításához: az április 15-től elérhető támogatást ezért többek között mérnökök, kutatók, informatikusok, magasan képzett szakemberek után kaphatják a vállalkozások. A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatókra, ahol kutatást, fejlesztést végeznek. A program így minden ágazatot érint, hiszen minden gazdasági szektorban van kutatással (is) foglalkozó vállalkozás, ezért a teljes nemzetgazdaság számára segítjük a támogatáshoz történő hozzáférést. A kormány 40%-os bértámogatást vállal a KFI szektor munkavállalói tekintetében három hónap időtartamra, melynek maximális mértékénél a szektorban mért bruttó átlagkereset, illetve az ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokat kell figyelembe venni.

A támogatás részleteiről szóló tájékoztatót és a kérelem beadásához szükséges nyomtatványokat letöltheti a https://nfsz.munka.hu/cikk/600/ oldalról.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a kormányhivatal munkatársaihoz!

Vas megyében a: 94/520-470, 94/520-425, 94/520-416 telefonszámokon.

A kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja. A szolgáltatás elérhetősége, valamint ezzel kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://epapir.gov.hu/

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: Vas Megyei Kormányhivatal
Tárgy: kutatási, fejlesztési és innovációs támogatás

A papíralapon létrejött dokumentumokról hiteles elektronikus másolatot kell készíteni.

(1. elkészíti az elektronikus másolatot, 2. hitelesítési záradékot helyez el a dokumentumon, miszerint az „Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”, 3. időbélyeggel elektronikusan aláírja, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítést alkalmaz –magyarorszag.hu oldalon)


2020.04.21
Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatása Vas megyében Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) és (4) bekezdése és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

A pályázati kiírás célja:

Olyan munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

A szolgáltatás tartalma:

Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információ nyújtás A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában. A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok, pályaválasztás-, pályamódosítás felöl érdeklődők) számára kell nyújtani.

Tovább a pályázathoz


2020.04.15
Tájékoztató az álláskeresői regisztrációról és együttműködésről Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal honlapján Felhívás a munkájukat elvesztő, álláskeresési ellátást igénylőknek címmel közzétételre került a Foglalkoztatási Főosztálya írásos és hangfájl formájában elérhető Tájékoztatója, amely szeretné elősegíteni az újonnan regisztráló álláskeresők számára az eligazodást a foglalkoztatási osztályok tevékenységében, az álláskeresési ellátások, együttműködés és a támogatások, szolgáltatások menetében.


2020.04.14
Honlapunkon aktualizálásra kerültek a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) Hír kinyomtatása

A Gyakran Ismételt Kérdéseket és válaszokat jobb oldalon az Általános információk > GY.I.K. menüpont alatt találja! A gyakori kérdésekben a munkajogi, az álláskeresői nyilvántartásba vételhez és az álláskeresési ellátásokhoz kapcsolódó legfontosabb alapvető információkat foglaltuk össze. A megváltozott munkaképességű munkavállalók is megtalálják a számukra leghasznosabb tudnivalókat az álláskereséshez.


2020.04.17
Álláskeresők (munkanélküliek)! Időpontfoglalással történik az ügyintézés a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon! Hír kinyomtatása

A világméretű koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet keretében a kormány újabb intézkedéseket vezetett be. Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében a kormányhivatalok és járási hivatalok ügyfélszolgálatain nincs lehetőség sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az álláskeresőként történő nyilvántartását, illetve az álláskeresési ellátást kizárólag a munkaviszonya megszűnését követő naptól kérheti !

Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, teljeskörű elektronikus ügyintézését elindíthatja a https://epapir.gov.hu oldalról.

Ügyfélkapu nélkül az ügyintézés elektronikusan a https://eugyintezes.munka.hu oldalon indítható.

Időpontfoglalás telefonon:

Celldömölki Járási Hivatal: Celldömölk, Kossuth Lajos u. 5. 95/795-045

Körmendi Járási Hivatal: Körmend, Szabadság tér 5. 94/411-413

Kőszegi Járási Hivatal: Kőszeg, Szűk u. 2. 94/562-410

Sárvári Járási Hivatal: Sárvár, Batthány Lajos u. 47. 95/320-817

Szentgotthárdi Járási Hivatal: Szentgotthárd, Kossuth L. u. 7. 94/552-780

Szombathelyi Járási Hivatal: Szombathely, Hunyadi J. u. 45. 94/522-750

Vasvári Járási Hivatal: Vasvár, Árpád tér 1. 94/370-136

Akik nem tudják elektronikusan intézni az álláskeresési járadék iránti kérelmüket az ügyfélszolgálaton kihelyezett csomagban átvehetik a szükséges nyomtatványokat.

Letölthető nyomtatványok

DOCRészletes tájékoztató (36 Kbyte)
DOC Eredetiség nyilatkozat (23 Kbyte)
DOC E-papír ügyintézés menete segédlet (29 Kbyte)
DOC Kérelem (104 Kbyte)
DOC Nyilvántartásba vételi kérelem (140 Kbyte)
DOC Adatvédelmi nyilatkozat(55 Kbyte)
DOC Adónyilatkozat (34 Kbyte)
DOC Családi adókedvezmény nyilatkozat (65 Kbyte)
DOC Egyszerűsített foglalkoztatási nyilatkozat (22 Kbyte)
DOC Külföldi munkavégzés nyilatkozat (27 Kbyte)
DOC Profiling kérdőív (93 Kbyte)


2020.04.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Nyílt pályázati felhívás munkaerőpiaci és foglakoztatási információ nyújtásának támogatására Vas megyében 
Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatása Vas megyében  
Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatása Vas megyében 
Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatása Vas megyében 
Munkaerő-piaci szolgáltatások, egyéni munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadás támogatása Vas megyében 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály