Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
3290 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez
Önéletrajzok
száma:
1 főTovább az álláskeresők lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
Akár 20 ezren is bekapcsolódhatnak az idei diákmunka programba Hír kinyomtatása

2014. július 1-jén indult el az idei diákmunka program, amelynek keretében a 16–25 év közötti fiatalok helyezkedhetnek el önkormányzatoknál, illetve önkormányzati fenntartású intézményeknél. A program tervezett keretösszege – a tavalyihoz hasonlóan –idén is 1,5 milliárd forint volt, de a nagy érdeklődésre való tekintettel ez az összeg további 200 millió forinttal egészült ki. Ennek köszönhetően akár 20 ezer fiatal is munkába állhat a nyár végéig.
A diákmunka programban a fiatalok maximum két hónapra, augusztus 31-ig állhatnak munkába (napi hat órás munkaidővel), de az eddigi tapasztalatok szerint sokan csak egy-egy hónapig élnek a lehetőséggel. A program a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részét fedezi: a szakképzettek esetében ez 88 500 forintot, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében pedig 76 125 forintot jelent havonta. A munkáltatók szempontjából kiemelten fontos, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv eredményeképpen a nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak után nem kell járulékot fizetni.
A program tervezésekor figyelembe vették egy-egy térség munkaerő-piaci helyzetét, így például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több forrás áll rendelkezésére, így több fiatal bevonására nyílik lehetőség.
A nyári diákmunka program iránt érdeklődő fiatalok a lakóhelyük szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen jelentkezhetnek, amennyiben nappali tagozaton tanulnak, július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, és augusztus 31-én még nem múltak el 25 évesek.


2014.08.08
Változások a bérgarancia támogatás igénylésében Hír kinyomtatása

A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás.
A támogatással a gazdálkodó szervezet munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozása előlegezhető meg. A bértartozás a munkaadót terhelő minden munkabértartozást jelenti, beleértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a végkielégítést is.
2014. július 1-jétől a felszámolási eljárás alatt álló cégek mellett már a kényszertörlési eljárásban is kérelmezhető a támogatás.
A kényszertörlési eljárás a cégbíróságon indul, a munkavállalók itt jelenhetik be hitelezői igényüket a kényszertörlési eljárás elrendelését követő 60 napon belül. A cégbíróság a bejelentett munkavállalói igények Bérgarancia Alapból történő kielégítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására a felszámolói névjegyzékből bérgarancia biztost jelöl ki. A bérgarancia biztost ugyanazon jogok illetik meg a bérgarancia támogatás igénylése során, mint a felszámolót.


2014.08.08
Több mint 2 millió keresés a Virtuális Munkaerőpiac Portálon Hír kinyomtatása

A munkaügyi szervezet 2013 júliusában indította el új szolgáltatását, a Virtuális Munkaerőpiac Portált (VMP, http://vmp.munka.hu). Az online felület elsődleges célja, hogy segítse az álláskeresők és a munkáltatók egymásra találását: a VMP ingyenes lehetőséget kínál az álláskeresőknek önéletrajzuk feltöltésére, valamint a munkaadóknak, hogy kényelmesen, online módon jelentsék be állásajánlataikat.
Az ingyenes felhasználáson felül a rendszer egyik legnagyobb előnye a hitelesség: a VMP-n megjelenő állásokat és önéletrajzokat a munkaügyi szervezet szakemberei ellenőrzik.
Az első év tapasztalatai azt mutatják, hogy – szinte az összes európai országhoz hasonlóan – hazánkban is szükség és igény van a foglalkoztatási szolgálat által fenntartott online álláskereső felületre. A Portálon jelenleg több mint 40 000 önéletrajz és 16 000 állásajánlat érhető el, naponta 1 000 látogató használja a különböző funkciókat. Az indulás óta eltelt időszakban a VMP-n keresztül több mint 2 millió keresést indítottak a felhasználók az állásajánlatok között.
A Virtuális Munkaerőpiac Portál egyik kiemelt jelentőségű szolgáltatása az állásbejelentés, amelynek révén a munkáltatók úgy adhatják le munkaerő-igényüket, hogy ahhoz nem szükséges a munkaügyi kirendeltségen való megjelenés. Az online csatornán bejelentett állások ugyanolyan adattartalommal bírnak, mint a papíron vagy személyesen rögzítettek, amennyiben a munkáltató kéri a közvetítést, akkor pedig teljes mértékben beépülnek a kirendeltségi álláskínálatba is.
A VMP fejlesztése folyamatos. A jelenlegi szakasz célja, hogy azon álláskeresők és munkáltatók is tudják használni a Portált, akik jelenleg még nem állnak kapcsolatban a munkaügyi szervezettel. Ezen fejlesztés révén a VMP reményeink szerint a hazai online állásközvetítő piac egyik legerősebb szereplőjévé válhat.


2014.08.08
Docensi pályázatok Hír kinyomtatása

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar Dékánja a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kar Műszaki Intézetébe egyetemi docens munkakör betöltésére.

Részletek:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ed7a0igba0

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ed7b9id5h2

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ed7b9ohcj1

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ed7b8edcg8

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ed7b8tj5a6


2014.07.22
OPEL Szentgotthárd Kft. a folyamatos létszámbővítés Hír kinyomtatása

Az OPEL Szentgotthárd Kft. a folyamatos létszámbővítése miatt a meghirdetett pozíciókban állásajánlatot kínál. A meghirdetett pozíciókra az alábbi linken lehet közvetlenül a jelentkezést elektronikusan elküldeni.

Jelentkezéshez kattintson ide


2014.07.07
Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014” program indításáról Hír kinyomtatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát.
Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával, 18 év alattiak esetében a szülői hozzájáruló nyilatkozattal kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

További információért kérjük, forduljon kirendeltségi kollégáinkhoz 

Letölthető nyomtatvány:

DOC Szülői hozzájáruló nyilatkozat (27 Kbyte)


2014.06.23
Képzési jegyzék 2014. Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 2013. december 21-ei ajánlattételi felhívásra beérkezett nyertes ajánlatok 2014. évi képzési jegyzéke.

A képzési jegyzék még bővülni fog a 2014. február 14-én meghirdetett ajánlattételi felhívás nyerteseivel!

XLS Képzési jegyzék (30 Kbyte)


2014.02.19
„A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-piaci program Hír kinyomtatása

A „nők 40” program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának bővítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzésének elősegítése.

A program célcsoportja: az a legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső nő, aki:
- a 60. életévét betöltötte - jogosultsági idejére való tekintet nélkül, illetve
- az 55. életévüket betöltött nők esetében azoknak a köre, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek.

Bérköltség támogatás:
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők teljes munkaidejű munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén nyújtható támogatás.
A támogatás mértéke 50 és 100 % között szabadon határozható meg, figyelembe véve a helyi munkaerő-piaci sajátosságokat.
A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, amely esetben a munkáltatónak 2 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia.

A programba történő bevonásra 2014. április 30-ig van lehetőség.

A támogatást a munkaadó székhelye, vagy telephelye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni. 

Letölthető mellékletek:

DOC Ügyféltájékoztató (35 Kbyte)
DOC Kérelem (122 Kbyte)

 


2014.04.01
Munkáltatói fórum Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a VMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervvel együttműködve munkáltatói fórumokat szervez.

A rendezvény programját a csatolt meghívó tartalmazza.

A rendezvény helyszínei és időpontjai:

- Január 21., 10.00: Szombathely, Megyeháza Díszterem, Berzsenyi tér 1.
- Január 22., 10.00: Sárvár, Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme, Várkerület 3.
- Január 23., 14.00: Körmend, Kulturális Központ Művelődési Háza, Berzsenyi D. utca 11.

MEGHÍVÓ


2014.01.15
Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (kódjel: NFA-2014-KKV) Hír kinyomtatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahely-teremtő beruházási pályázatot hirdet.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább tizenkétezer már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható. A pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához 2014. január 9-től 2014. február 14-ig lehet benyújtani a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.


A pályázati dokumentáció az alábbi linkről tölthető le:


http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-elelos-allamtitkarsag/hirek/palyazati-felhivas-a-mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-munkahelyteremto-beruhazasainak-tamogatasara-kodjel-nfa-2014-kkv


2014.01.10
ElőzőElőző
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Pályázati felhívás munka- és pályatanácsadás nyújtásának támogatására Zala megyében 
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás támogatására a Nagykanizsai és Zalaegerszegi Kirendeltség és Szolgáltató Központ illetékességi területén 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Zala megyében 
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Zala megyében 
Pályázati felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett "Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva" c. pályázathoz a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére. 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály