Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
2849 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
GINOP-6.1.1 kiemelt projekt I. kiegészítő ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

Tisztelt Képző Intézmények!

Megjelent a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében 2019. június 15-től indítani tervezett képzések jegyzékének kiegészítéséhez kapcsolódó I. kiegészítő ajánlattételi felhívás, melyre 2019. július 08. hétfő 14:00 óráig nyújthatják be ajánlataikat.

Az ajánlat elkészítésével összefüggő kérdéseiket a ginop611@nive.hu e-mail címre várjuk, legkésőbb 2019. július 04. 12:00 óráig. A képző intézmények által feltett kérdések és a válaszok a www.nive.hu felületen is közzétételre kerülnek.

Az ajánlat benyújtásának helye: Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9.

Az Ajánlattételi felhívás és mellékletei, valamint az ajánlat benyújtásának módja a www.nive.hu oldalon érhető el.


2019.06.26
GINOP-6.1.1-15 kódszámú kiemelt projekt keretében 2019. június 15 - től indítani tervezett képzési jegyzéke Hír kinyomtatása

A képzések iránt érdeklődni személyesen a Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. szám alatt Oláhné Takács Ildikónál, olahne.ildiko@vas.gov.hu e-mail címen vagy telefonon a 94/506-731-es telefonszámon lehet.

Képzési jegyzék

 


2019.06.17
Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2019.” központi munkaerőpiaci program indításáról Hír kinyomtatása

I. A programindítás indokai:

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2018-as években indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2019. évben ismét meghirdetésre kerül a program.

Hosszú távú cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés.

2018. évben a programot kiterjesztettük, így az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőséget biztosítottunk a program keretében diákok foglalkoztatására. Idén a turizmus területével bővítjük a foglalkoztatási lehetőségek körét.

II. A program célja

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

III. A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok1,
 • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

IV. A program elemei

IV.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások

A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

IV.2 A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás

A programban a diákok csak az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.

V. A program struktúrája

A program két pillérre épül:

1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.

2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

1. pillér: Önkormányzati diákmunka

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

A mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés legfeljebb 8 órában került meghatározásra, ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni, továbbá azt, hogy a vállalkozások is vállaljanak részt a költségek viselésében. A különbségtétel abból adódik, hogy munkaerőhiányos területre kívánunk munkaerőt biztosítani.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

VI. A támogatás időtartama

A program 2019. június 1-jétől 2019. augusztus 31-ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2019. július 1. - 2019. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség.

VII. A program megvalósítója

A programot a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg.

VIII. A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Pénzügyminisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2019. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 3,6 milliárd Ft.

IX. A programtól várt eredmények

2019. évben 30 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el.

 

Pénzügyminisztérium


2019.06.05
Állásbörze Szombathelyen Hír kinyomtatása


2019.05.23
Képzési jegyzék 2019 Hír kinyomtatása

Megjelent a Vas Megyei Kormányhivatal által vezetett, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzéke.

Képzési jegyzék VAS (216 kb)


2019.05.08
Fegyveres biztonsági őri tanfolyam Hír kinyomtatása

Tisztelt Álláskereső!

Tájékoztatom, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. május 27. napjától háromhetes fegyveres biztonsági őri tanfolyamot indít.

A képzésre történő beiskolázás feltétele középfokú iskolai végzettség (érettségi, szakmunkásképző), valamint az előzetes pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés, büntetlen előélet.

A tanfolyam a beiskolázására kerülők számára díjmentes.

A sikeres vizsgát tett jelöltek a képzésről hatósági tanúsítványt kapnak.

A képzést sikeresen elvégzők közül hat fő felvételre kerül a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkavállalói állományába.

A tanfolyamra vonatkozó jelentkezést 2019. május 7-ig lehet benyújtani személyesen a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán (Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.) vagy elektronikus úton a szilvagyir@vas.police.hu email címre, melyhez csatolni kell a részletes szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A KÉPZÉS ALAPVETŐ CÉLJA:

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság számára olyan felkészített munkavállalók biztosítása, akik rendelkeznek a fegyveres biztonsági őri feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. A képzésben résztvevőknek iskolarendszerű képzési rendszerben 90 óra képzési idő alatt el kell sajátítaniuk a meghatározott ismeretanyagot, melyből a modulok zárásaként vizsgabizottság előtt elméleti és gyakorlati vizsgán kell számot adniuk.

A KÉPZÉS MODULONKÉNTI RENDSZERE:

I. modul: Jogi ismeretek modul
II. modul: Szakmai ismeretek modul
III. modul: Önvédelmi és fegyverismereti (pisztoly, gépkarabély) modul
IV. Vizsgafelkészülés (egyéni)

VIZSGÁZTATÁS:

Az elméleti és szóbeli vizsgáztatás a képzést követően 3 fős hatósági vizsgabizottság előtt történik.

Elérhetőségek: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 94/521-164-es telefonszám
Kapcsolattartók:

 • Szilvágyi Rita rendvédelmi igazgatási alkalmazott 12-62-es mellék,
 • dr. Halmágyi Katalin munkavállaló 12-85-ös mellék.

2019.04.24
GINOP-6.1.1 Ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

Tisztelt Képző Intézmények!

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében Ajánlattételi felhívást tett közzé, melyre 2019. május 06. hétfő 14:00 óráig nyújthatják be ajánlataikat.

Az ajánlat benyújtásának helye: Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9.

Az ajánlat elkészítésével összefüggő kérdéseiket a ginop611@nive.hu e-mail címre küldhetik, legkésőbb 2019. május 02. 12:00 óráig.

A képző intézmények által feltett kérdések és a válaszok a www.nive.hu felületen is közzétételre kerülnek.

Kérjük fokozott figyelemmel tekintsék át az Ajánlattételi felhívásban az ajánlat formai és tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezéseket.

Az Ajánlattételi felhívás és mellékletei, valamint az ajánlat benyújtásának módja a www.nive.hu oldalon érhető el.


2019.04.23
A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható támogatásról Hír kinyomtatása

Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

A program keretében a kérelmek 2019. május 15-ig az igénylő a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be 1 eredeti példányban, valamint 2 példányban elektronikus adathordozón (CD) a www.kormany.hu és www.munka.hu honlapon közzétett formanyomtatvány használatával.

A program célja: Munkaerő mobilitás elősegítése, ösztönzése érdekében a munkavállalók tartós elhelyezkedésére szolgáló szálláshelyek (munkásszállók) építése.

 

DOC Tájékoztató (31 kb)

DOC Módszertani útmutató (1,7 Mb)


2019.04.09
Újabb 5 milliárd forint támogatás a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésére Hír kinyomtatása

Ötmilliárd forintból ismét pályázatot hirdet a Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázat révén 250 vállalkozásnál mintegy 1500 új munkahely jöhet létre Magyarországon.


2019.03.21
Képzési ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal
KÉPZÉSI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének összeállításához.

DOC Ajánlattételi felhívás (100 kb)

DOC 1. sz. melléklet (22 kb)

DOC 2. sz. melléklet (91 kb)

DOC 3. sz. melléklet (109 kb)

DOC 4. sz. melléklet (105 kb)

DOC 5. sz. melléklet (16 kb)

2019.03.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására 
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munaerő-piaci szolgáltatások nyújtására 
Pályázati felhívás munklaerő-piaci szolgáltatások nyújtására 
Pályázati felhívás álláskeresők önfoglalkoztatását elősegítő támogatás igénybevételére 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály