Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
2619 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez
Önéletrajzok
száma:
1 főTovább az álláskeresők lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
A Vas Megyei Kormányhivatal KÉPZÉSI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Hír kinyomtatása

A 2016. március 1. és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzékének összeállításához.

A Vas Megyei Kormányhivatal ajánlattételre hívja fel azokat a felnőttképzést folytató intézményeket, amelyek a részletes ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében megjelölt képzések indítását 2016. évben vállalják.

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, zárt borítékban, 2016. március 1. 15:00 óráig a Vas Megyei Kormányhivatalnál lehet kizárólag személyesen, az ajánlattevő képviselője, vagy írásbeli meghatalmazottja által benyújtani (címe: 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9.) (A postai, gyorspostai, futárszolgálati úton vagy egyéb módon megküldött ajánlatok érvénytelennek minősülnek).

Kérjük, figyelmesen olvassa át a részletes ajánlattételi felhívás szövegét. Fontos információkat tartalmaz ahhoz, hogy érvényes képzési ajánlat kerüljön benyújtásra!

Ajánlattételi felhívás

1.sz. melléklet - Képzési programok jegyzéke

2.sz. melléklet - Intézményi ajánlattételi adatlap

3.sz. melléklet - Képzési ajánlattételi adatlap

4.sz. melléklet - Együttműködési megállapodás minta


2016.02.18
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház várja felnőtt szakápolók és diplomás ápolók jelentkezését Magyarország egész területéről! Hír kinyomtatása

Bővebb infirmációért és a jelentkezéshez kattuntson az alábbi linkre:

http://www.nyugatrmk.hu/korhaz/


2016.02.17
„Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci program indítása Hír kinyomtatása

A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni.

A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő program célja: a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését.

A program célcsoportja: a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:

a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál, vízi társulatnál, valamint erdőgazdálkodónál a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az a) pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

A program ideje: a munkaerő-piaci program 2016. február 1-jétől 2016. december 31-ig tart.

A program keretében nyújtható szolgáltatási és támogatási elemek:

1. Munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján munkaerő közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezkedés érdekében.

2. Elhelyezkedési juttatás

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével (22.800 Ft/hó), amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi illetve 2017. évi központi kerete terhére.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatást, valamint a támogatást a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán, ill. munkaerőpiaci pontján lehet igényelni.


2016.01.19
„Nők 40+” központi munkaerő-piaci indítása Hír kinyomtatása

A „nők 40+” program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése.

A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők tartoznak, akik:

 • 60. ételévüket betöltötték.
 • az 55. életévüket betöltött nők esetén a legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők.

A munkaerő-piaci program 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tart, ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag

2016. január 1-től 2016. április 30-ig van lehetőség.

Bérköltség támogatás:

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjai a program kezdetekor is legalább 55 év felettiek, esetükben a munkáltatók érvényesíteni tudják a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott adókedvezményt (a 2011. évi CLVI. trv. 463/A §-a alapján nem költségvetési szerv), ami 100 000,- Ft munkabér összegéig 14,5 %, azaz e körben szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség csak részben keletkezik.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb 2015. évi a garantált bérminimum 120%-a, azaz legfeljebb 146 400,- Ft vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó.

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamával növelt foglalkoztatás nem lehet több mint a 40 év jogosultsági idő megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére.

A támogatást a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán illetve a munkaerőpiaci pontján lehet igényelni.


2016.01.12
Legalább havi 67 ezer forint juttatás és ösztöndíj a duális hallgatóinknak Hír kinyomtatása

Még lehet jelentkezni a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi campusának gépészmérnökképzésére. Aki a központi eljárás keretében felvételt nyer a hagyományos BSc képzésre, később jelezheti az egyetem felé az igényét akár a duális képzésre is.

A gépészmérnöki BSc képzés hagyományos és duális formában történik. Az elmélet mindenki számára ugyanaz, de a hagyományos képzésben 12 hét gyakorlat van a teljes képzés során (nyaranta 3-3-6 hét), a duális képzésben 22 hét/tanév vállalati gyakorlat valósul meg.

A duális gépészmérnöki BSc képzést a régió munkaerőpiaci igényei alapján indították el a térség meghatározó járműipari vállalataival együttműködésben. A gépészmérnöki szak elvégzése hosszútávon jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít, a duális hallgató a partnercégeknél a legjobb szakemberektől tanul, a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg. Legalább havi 67 ezer forint havi juttatást kap a szerződő cégtől. Ha a havi mérések során jól teljesít, munkalehetőséget ajánlanak neki végzéskor. A régióban ez a legmodernebb képzés, amely lényegében a családokat is támogatja a gyerekek taníttatása során. A vállalatoktól kapott havi összegeket kiegészíti az egyetemen megszerezhető tanulmányi és szociális ösztöndíj.

A képzésre még lehet jelentkezni a www.szombathelyigepesz.hu internetes felületen, majd második lépésként a hagyományos felvételi eljárás keretében a www.felvi.hu oldalon. A gépészmérnöki BSc alapszakra elég a www.felvi.hu-n jelentkezni. Határidő: 2016. február 15.

 

 Kisfilm a gépészképzésről: https://drive.google.com/file/d/0B4IXJeG-ZOKuejRUZlc3djc4MFU/view?usp=sharing


2016.01.11
Vas megyei pályaválasztási tájékoztató Hír kinyomtatása

A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak az általános iskolát befejező tanulók, ismerteti a felvételi eljárás menetét, ütemezését, a fontosabb jogszabályokat.

PDF Vas megyei pályaválasztási tájékoztató (1228 kbyte)

 


2016.01.06
Ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal

KÉPZÉSI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

a 2016. január 01. és 2016. december 31. közötti időszakban
Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködő cégeknél, vállalatoknál nagyobb létszámú bővítésben érintettek számára szervezett hatósági képzés lefolytatására jogosult intézmények jegyzékének összeállításához.

Támogatható képzések köre: "C" kategória - Tehergépkocsi – vezető és "D" kategória – Autóbuszvezető és Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány - Autóbuszvezetői alapképzés és Felkészítés a személyszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök használatára és Gyakorlati felkészítés autóbusz vezetésére.

A Vas Megyei Kormányhivatal ajánlattételre hívja fel azokat a hatósági képzés megkezdésére és lefolytatására jogosult intézményeket, amelyek a részletes ajánlattételi felhívás mellékletében megjelölt képzések indítását 2016. évben vállalják.

Az ajánlatokat 2016. január 11. 10.00 óráig személyesen vagy postai úton a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9. címen kell benyújtani.

 Kérjük, figyelmesen olvassa át a részletes ajánlattételi felhívás szövegét. Fontos információkat tartalmaz ahhoz, hogy érvényes képzési ajánlat kerüljön benyújtásra!

 

Kapcsolódó nyomtatványok

DOCRészletes ajánlattételi felhívás (112 Kbyte)
DOC 1. sz. melléklet - Képzési programok jegyzéke (36 Kbyte)
DOC 2. sz. melléklet - Intézményi ajánlattételi adatlap és mellékletei (67 Kbyte)
DOC 3. sz. melléklet - Képzési ajánlattételi adatlap (267 Kbyte)
DOC 4. sz. melléklet - Együttműködési keretmegállapodás (288 Kbyte)
DOC 5. sz. melléklet - Bírálati szempontok (33 Kbyte)


2015.12.21
Tájékoztatás az iskolarendszerű felnőttoktatás keretében szervezett képzésekről Hír kinyomtatása

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum szakképző iskoláiban INGYENES képzéseket indít felnőttek számára esti és levelező munkarendben.

Iskolarendszerű felnőttoktatás keretében várják azok jelentkezését, akik még nem rendelkeznek semmilyen szakmai végzettséggel

 • szeretnének egy második piacképes szakmát szerezni
 • meglévő szakmájukhoz meg akarják szerezni a ráépülő szakmai végzettséget
 • szakiskolai végzettségük van és szeretnének érettségit tenni
 • érettségi után nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe

A 2015/2016. tanév második félévében, ún. keresztfélévben meghirdetett képzésekről részletes információkat a Szakképző Centrumok (http://www.szmszc.hu/felnottoktatas, http://szoszszc.hu/) internetes oldalán érhetőek el.


2015.12.07
Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása Hír kinyomtatása

 
2015. november 20-án dr. Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úr sajtótájékoztatón hivatalosan bejelentette a GINOP-5.2.2-14 pályázati
konstrukció indulását.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a GINOP 5.2.2.–14–2015-00023 „Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása a Nyugat-Magyarországi Régióban” elnevezésű program konzorciumának vezetője Miniszter Úr bejelentésével egyidejűleg elindította a program hivatalos oldalát, mely a http://www.nyugatdunantul.mva.hu/ linken érhető el. A felületen elérhető a Jelentkezés funkció, és minden, a programmal kapcsolatos aktuális információ.


2015.12.07
Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás Hír kinyomtatása

November 11-12. között, Budapesten új helyszínen, a Millenáris B épületben kerül megrendezésre a Personal Hungary 2015., 12. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás. Az idei évben a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Katona Miklós a hatékony munkaerő-piaci elhelyezkedés érdekében átalakított szakképzési rendszerről tart előadást november 11-én 14.45-15.15 óra között, dr. Madarász Gyula a munkavégzésből származó megterhelések és a munkakörnyezet egészségkárosító kóroki tényezőinek együttes hatásáról valamint a munkavállaló munkahelyi feltételekhez, munkakörnyezethez történő alkalmazkodásáról fog előadni a Corporate Health Fórumon november 12-én 11-12 óra között.

A rendezvény további programjairól, és a Magyarországon idén először megrendezésre kerülő  Corporate Health Fórumról részletesebben az esemény honlapján a http://www.personal-hungary.hu/ tájékozódhatnak

2015.10.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Zala megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci információk nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására 
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtására 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Zala megyében 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály