Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
2619 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez
Önéletrajzok
száma:
1 főTovább az álláskeresők lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
„Nyári Diákmunka 2018.” program Hír kinyomtatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium a korábbi évek jó tapasztalataira alapozva idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci programot, amely 2018. június 01-től 2018. augusztus 31-ig tart.

A munkaerőpiaci program keretében

 1. Területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy illetve
 2. Mezőgazdaság és vendéglátás területén

2018. június 18-től 2018. augusztus 31-ig legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, maximum napi 6, illetve 8 órás munkaviszony keretében nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő diákokat foglalkoztathatnak teljes bérköltség támogatással.

A program a fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés lehetőségét elősegíteni kívánja. A kezdeményezés a munka révén szerzett tapasztalatok és sikerélmények szerzésén túl, lehetőséget teremt a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

A program célcsoportjába azon 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok tartozhatnak, akik foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek, és a lakó vagy tartózkodási helyük szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést kérőként nyilvántartásba vetetik magukat.

Nyilvántartásba vételre személyes okmányaikkal, valamint érvényes diákigazolványukkal, annak bevonása esetén pedig iskolalátogatási igazolással jelentkezhetnek a diákok a munkaviszony kezdete előtt az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályainál.

A támogatás igénylésének első lépéseként a foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet szükséges benyújtania.

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által, a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényre közvetített, közvetítéskérőként már nyilvántartásba vett diák foglalkoztatásához nyújtható vissza nem térítendő formában, a kiválasztás során kiemelt figyelmet fordítva az esélyegyenlőség helyi szintű érvényesítésére.

doc Részletes tájékoztató a „Nyári diákmunka 2018.” központi munkaerőpiaci program indításáról

PDF A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről


2018.06.07
Tájékoztató a GINOP-5.3.10-17 a Létszámleépítések megelőzése és kezelése elnevezésű munkaerőpiaci programról Hír kinyomtatása

A munkaerőpiaci program fő célkitűzése a munkanélküliség csökkentése. A program az Európai Szociális Alap (ESZA), és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított pénzügyi forrásból valósul meg.

Célja segítséget nyújtani a csoportos létszámleépítéssel veszélyeztetett munkavállalónak az újbóli elhelyezkedésben, a munkanélkülivé válás megelőzésében - még a munkaviszony megszűnését megelőzően -.

A fentiek értelmében a munkaerőpiaci programba az a munkavállaló vonható be, akit a munkáltatója által bejelentett csoportos létszámcsökkentés érint, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte (az Flt. 14.§ (1) e) pontnak megfelelően).

(Határozott idejű munkaszerződés esetében kizárólag akkor tekinthető programba vonhatónak a munkavállaló, ha a munkaadó a határozott idejű munkaszerződés lejártát megelőzően kívánja megszüntetni a munkaviszonyát.)

Milyen előnyökkel járhat a munkáltató és a munkavállaló számára, ha igénybe veszi a munkaerőpiaci program outplacement szolgáltatásait?

 • a gondoskodó elbocsátás óvja a cég jó hírnevét, megerősíti a cég társadalmi szerepvállalását
 • csökkenthetők az elbocsátással járó költségek, konfliktusok, munkaügyi viták,
 • a cégnél maradó munkatársak teljesítménye, lojalitása erősödik, megelőzhető a megtartani kívánt munkavállalók távozása,
 • mérsékli a létszámcsökkentésben érintett munkavállaló kudarcélményét,
 • a személyre szabott szolgáltatások eredményeképpen a munkavállaló jövőképe konkretizálódik, önhatékonysága javul az álláskeresésben
 • a programban résztvevőknek lehetősége van támogatott képzés elvégzésére, új szakma szerzésére.

A GINOP 5.3.10-17 munkaerőpiaci programból finanszírozott szolgáltatások, támogatások:

A program sikeres lebonyolításához szoros együttműködést alakul ki a munkaadó, a kormányhivatal és a programba résztvevő munkavállaló között.

A kormányhivatal tájékoztatást nyújt a munkaadónak és a munkavállalóknak a programról, koordinálja és közreműködik a program szakmai lebonyolításában és dokumentálja a program által elért eredményeket.

1. A programban az alábbi munkaerőpiaci szolgáltatások vehetőek igénybe:

 • Első interjú, állapotfelmérés, egyéni fejlesztési terv
 • Álláskeresési technikák oktatása
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Egyéni munkatanácsadás
 • Igényfeltáró csoportos foglalkozás
 • Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás
 • Pályamódosítási csoportfoglalkozás
 • Pályatanácsadás
 • Pályamódosítási tanácsadás (egyéni)
 • Pályatanácsadás
 • Pályaválasztási tanácsadás (egyéni)
 • Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés (közvetítés)
 • Újraorientáló csoportos foglalkozás
 • Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás

2. A program kapcsán az alábbi támogatások vehetőek igénybe:

 • Képzési költség és a képzést lezáró vizsga díja (100%-ban támogatott)
 • A képzéshez kapcsolódó helyközi utazási költség támogatása
 • Foglalkozás- egészségügyi vizsgálat díja
 • Szakmai alkalmassági vizsga díja
 • Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya a program lebonyolítása
 • a képzés időtartama- során megszűnik, a képzés idejére keresetpótló juttatás igénylésére van mód.

További kérdéseivel forduljon bizalommal a Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának munkatársaihoz!

A programban dolgozókkal alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:

Sárffy Zsófia szolgáltatási szakügyintéző Tel: 94/522-765, email: sarffy.zsofia@vas.gov.hu

Bauer Zita foglalkoztatási szakügyintéző Tel: 94/522-765, email: bauer.zita@vas.gov.hu

Gelle Mária projektvezető Tel: 94/520-446; 30/3512904; email: gelle.maria@vas.gov.hu

Szombathely, 2018. május 30.


2018.05.31
Állami karrier expo Hír kinyomtatása

Időpont: 2018. május 16. (szerda) 11.00 – 18.00 óra

Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai u. 95.)

A MÁV-Start Zrt-től és a Volántársaságoktól 50%-os menetkedvezmény igényelhető a programon résztvevő álláskeresők számára.


2018.04.25
A zsennyei Üzleti reggeli előadása Hír kinyomtatása

A 2018. május 9-én Zsennyén megtartott üzleti reggeli előadásának prezetntációja az alábbi linken elérhető:

XLS 2018UzletiReggeli (1,7Mb)


2018.05.10
Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatása Vas megyében Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított 1991. évi IV. törvény 13/A §-a (2) és (4) bekezdése és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 3. és 21. §-a alapján pályázatot hirdet munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatására Vas megyében.

A pályázati kiírás célja:

Olyan munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása, amelyek a munkahelykeresést, a munkához jutást, valamint a munkáltatók számára a megfelelő munkaerő megtalálását segítik elő munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásával.

A szolgáltatás tartalma:

Munkaerőpiaci és foglalkoztatási információ nyújtás A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, valamint a kistérség munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalhatja magában. A szolgáltatást a megye elmaradott térségeiben és/vagy a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek (pályakezdő fiatalok, regisztrált álláskeresők, álláskeresőként nem regisztrált állástalanok, pályaválasztás-, pályamódosítás felöl érdeklődők) számára kell nyújtani.

A pályzati anyag megtalálható a pályázatok menüpont alatt


2018.05.02
Állásbörze Szombathelyen Hír kinyomtatása


2018.04.11
Létszámleépítések megelőzése és kezelése Hír kinyomtatása

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.3.10-17 munkaerőpiaci program indul a Vas Megyei Kormányhivatal közreműködésével. A program személyre szabott szolgáltatásokkal, képzéssel kívánja segíteni az újbóli elhelyezkedést, a munkanélkülivé válás kivédését.

A munkaerőpiaci program lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan együttműködve a járási hivatalokkal. A munkaerőpiaci programba az a munkavállaló vonható be, akit a munkáltatója által bejelentett csoportos létszámcsökkentés érint, vagy akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte (az Flt. 14.§ (1) e) pontnak megfelelően).

A programól bővebben az alábbi tájékoztatóban:

Tájékoztató anyag


2018.03.13
Munkáltatói fórum előadásai Hír kinyomtatása

Az alábbi linkekre kattintva letölthető a 2018. március 7-én megrendezésre került Munkáltatói Fórum előadásai:

Dr. Havasi Kornélia, Francsics Ágnes -A társadalombiztosítási kifizetőhely, mint hatóság

Kard Enikő: Aktualitások, változások, garantált bér, rendkívűli munka, szabadság

Torma Beáta - Hol találunk még dolgozót? A közérdekű nyugdíjas szövetkezeti munkavégzés, mint új foglalkoztatási forma bemutatása (jobb egér - hivatkozás mentése)


2018.03.28
Állásbörze Sárváron Hír kinyomtatása

Állásbörze jelentkezési lap

Meghívó munkáltatói fórumra

Jelentkezési lap munkáltatói fórumra

 


2018.02.12
GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1, TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 programja keretében induló tanfolyamok Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1, TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 programja keretében tanfolyamokat indít.

A képzés ideje alatt keresetpótló juttatást biztosítunk a résztvevők számára. A tanfolyami költséget és az esetleges helyközi utazás költségét 100%-ban támogatjuk. A tanfolyamokra a lakóhely szerint illetékes Járási Hivataloknál lehet jelentkezni.

Jelentkezés feltétele:

A támogatás forrása elnevezésű oszlopban feltüntetetteknek megfelelően a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1 TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 célcsoport feltételeinek valamint az egyes képzéseknél feltüntetett bemeneti feltételeknek való megfelelés (a programokról a nyitó oldal bal oldali sávjában, a „Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program” menüpont alatt részletes tájékoztató található)

A képzéseket megfelelő létszám esetén tudjuk elindítani.

XLS Induló képzések


2018.01.29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Pályázat bérkompenzációs támogatásra 
Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (kódjel: NFA-2013-KKV)  
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály