Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
3575 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez
Önéletrajzok
száma:
1 főTovább az álláskeresők lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
Tájékoztató a rövid és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatását érintő, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő változásokról Hír kinyomtatása

A 171/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelettel módosított 375/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján a fentiekben jelezett közfoglalkoztatási támogatások 2011. szeptember 1-től nem pályázati formában, hanem kérelemre nyújthatók.

A változás az ezt megelőző időszakban pályázati eljárás keretében benyújtott illetve elnyert támogatási programokat és azok kifutását nem érinti.

A kérelem nyomtatványok a mellékleteikkel együtt, valamint a tájékoztatók az alábbi linkre kattintva megtalálhatók:

Közfoglalkoztatás támogatása

 


2011.09.02
Változások az álláskeresési ellátások rendszerében Hír kinyomtatása

2011. szeptember 1-jétől gyökeresen megváltozik az álláskeresési ellátások rendszere. Általános szabályként minden ellátás iránti kérelmet a benyújtás időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, és aszerint kell eljárni.

 

 

Az eljárás során más szabályokat szükséges alkalmazni a folyamatban levő, és az új ügyek esetében. A jogszabályi környezet változásakor szünetelő ellátásokat (álláskeresési járadék, és az álláskeresési segély három típusa) a megállapításuk idején hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani. A megszüntetett, de ki nem merített segélyek továbbfolyósítására azonban már nem lesz lehetőség, mert új ügyként kezelendő.

 

 

További részletek


2011.09.08
Új pályázatti felhívás Hír kinyomtatása

2011. július 6-tól ismételten lehet pályázni rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra csak azok a foglalkoztatók pályázhatnak, akik igénybe kívánják venni a szociális földprogramok műkötetéséhez kapcsolódó támogatást.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei
(a továbbiakban: megyei munkaügyi központok)
rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
és
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
címmel pályázatokat hirdetnek a helyi és kisebbségi önkormányzatok, valamint azok társulásai, továbbá egyházi jogi személyek, civil szervezetek számára.

A pályázatokat 2011. július 6-tól – a pályázati dokumentációkban meghatározott feltételekkel – a székhely szerint illetékes megyei munkaügyi központok kirendeltségeihez lehet benyújtani, azzal a kitétellel, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra csak azok a munkáltatók pályázhatnak, akik igénybe kívánják venni a szociális földprogramok működtetéséhez kapcsolódó támogatást.

A támogatások részletes feltételeit, a pályázatok benyújtásának módját, a kitöltendő adatlapokat nyomtatott formában a megyei munkaügyi központok kirendeltségein is rendelkezésre állnak. 

Nemzetgazdasági Minisztérium


2011.07.22
Munkáltatók figyelmébe Hír kinyomtatása

Elkészült a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 3 megyéjére vonatkozó felmérése a 2011 évben középiskolai
tanulmányit befejező fiatalok elhelyezkedési szándékáról. A felmérésben megszólítottuk a 3 megye összes középfokú képző
intézményét.

A felmérés megyénként, városonként, iskolatípusonként és iskolánként készült. Az iskolák neve mellett a konkrét szakot is megjelöltük.

Felmérésünk célja, felhívjuk azon a munkáltatók figyelmét, akik pályakezdő fiatalokat szeretnének alkalmazni.
Fontosnak tartjuk, hogy tudják várhatóan hány fiatal szándékozik az adott szakmával, adott térségben elhelyezkedni.

Köszönjük azok segítségét, akik visszaküldték számunkra iskolájukra vonatkozó táblázatunkat!

A felmérés eserdményei megtalálhatók az Általános információk / Speciális kiadványok alatt.


2011.07.21
Pályázati felhívás országos közfoglalkoztatási program támogatására 2011/8 – magán erdőgazdálkodók számára Hír kinyomtatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 27. 12 óra

A Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 n y í l t  p á l y á z a t o t   h i r d e t

 

regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására,

az 1. pontban meghatározott feladatok megvalósítását segítő országos közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására.

 

A program célja:

A regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, erdőművelő célprogram segítségével.

 

 

A pályázatot személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes, kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központhoz  lehet benyújtani.

 


2011.05.31
Pályázat álláskeresők önfoglalkoztatását elősegítő támogatás igénybevételére Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. § -a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján, továbbá a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja illetékességi területén működő Munkaügyi Tanács foglalkoztatási irányelveinek figyelembevételével

 

PÁLYÁZATOT HIRDET
álláskeresők önfoglalkoztatását elősegítő támogatás igénybevételére


A támogatás célja:
Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.Bővebben...


2011.04.15
Általános iskolák 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándéka 2011/2012. tanévben Hír kinyomtatása

A munkaügyi központnak évek óta kiemelt feladata a munkaerő- piac igényeinek megfelelő pályaorientáció támogatása.

Ennek érdekében ismét elkészítettük a megye 8. osztályos tanulóinak szándékfelmérését a várható középiskolai jelentkezésükről.
Felmérésünk célja az volt, hogy tájékoztatással segítsük a fiatalok reális, megalapozott pálya- és iskola választását. Az első helyre jelentkezők számát összevetve a felvételi keretszámmal, és ismerve a fiatal iskolai teljesítményét jól vélelmezhető a bekerülés esélye.

Honlapunkon a Speciális kiadványok alatt megtalálhatóak a Győr-Moson-Sopron, a Vas és a Zala megyei általános iskolák tanulóinak továbbtanulási szándékat tartalmazó anyagok.


2011.01.24
Tájékoztató a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 „Út a munka világába” elnevezésű program keretében a vállalkozás részére bérpótló juttatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatásról Hír kinyomtatása

 A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozások a TÁMOP 1.1.3 program keretében a munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak, ha TÁMOP 1.1.3 programban résztvevő, bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak teljes munkaidőben, munkaviszony keretében.


A támogatás időtartama, mértéke

A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a bérpótló juttatásban részesülő személy munkaviszony keretében, teljes munkaidőben történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

Munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum vehető figyelembe.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel –amennyiben az adott személy után a Start kedvezmény igénybe vehető – a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete
A kérelmeket a munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. A kirendeltség a támogatásáról a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt.

A kérelem pozitív elbírálását követően a pályázóval a kirendeltség hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a munkáltatóhoz. 

Bővebben...


2011.01.20
2011. január 1-től változtak az ügyintézési határidők Hír kinyomtatása

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása folytán 2011. január 1-jétől a közigazgatási hatósági eljárás során a határidők számítása ismét naptári napokban történik.

 Az új szabályok szerint az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

Az általános ügyintézési határidő harminc nap. Ennek megfelelően az I. fokú hatósági döntést a fentiekben meghatározott időponttól számított harminc napon belül kell meghozni, és ezen határidőn belül kell gondoskodni a döntés közléséről is.

Az általános ügyintézési határidőtől rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg.

 A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.

A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

 A napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja.


2011.01.06
Információ nyújtás a közfoglalkoztatás új rendszeréről Hír kinyomtatása

INFORMÁCIÓ NYÚJTÁS
a közfoglalkoztatás új rendszeréről

(telefonos ügyfélszolgálat és e-mail-ben történő válaszadás a felmerülő kérdésekre)


Az ügyfélszolgálat munkatársai széleskörű információnyújtással segítik az önkormányzatok és kirendeltségek ügyintézőit 
a közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő problémák megoldásában. Az érdeklődők munkanapokon reggel nyolc 
és délután négy óra között kereshetik telefonon az ügyfélszolgálat munkatársait, emellett e-mailben is megküldhetik kérdéseiket.


Az ügyfélszolgálat (Call Center) a Foglalkoztatási Hivatalban 2011. január 3. és várhatóan 2011. március 31. között áll az érdeklődők rendelkezésére.

A telefonos ügyfélszolgálat keretében négy munkatárs fogadja a hívásokat. Az e-mailben történő megkeresésekre, a kérdés jellegétől függően 
a lehető legrövidebb időn belül írásban kapnak választ az érdeklődők.

Az ügyfélszolgálat munkatársai
telefonon a 06 1 456 9009 számon, illetve
írásban az kozfoglalkoztatas@lab.hu e-mail címen érhetők el.


2010.12.30
ElőzőElőző
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

PályázatokA lekérdezéshez alaphelyzetbe kell állítani a képernyőlapozást
Kattintson ide a lapozás alaphelyzetbe állításához
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály