Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
3155 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
„Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci program indítása Hír kinyomtatása

A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni.

A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő program célja: a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését.

A program célcsoportja: a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:

a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál, vízi társulatnál, valamint erdőgazdálkodónál a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az a) pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

A program ideje: a munkaerő-piaci program 2016. február 1-jétől 2016. december 31-ig tart.

A program keretében nyújtható szolgáltatási és támogatási elemek:

1. Munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján munkaerő közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezkedés érdekében.

2. Elhelyezkedési juttatás

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével (22.800 Ft/hó), amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi illetve 2017. évi központi kerete terhére.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatást, valamint a támogatást a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán, ill. munkaerőpiaci pontján lehet igényelni.


2016.01.19
„Nők 40+” központi munkaerő-piaci indítása Hír kinyomtatása

A „nők 40+” program célja: az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése.

A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők tartoznak, akik:

 • 60. ételévüket betöltötték.
 • az 55. életévüket betöltött nők esetén a legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkező álláskeresők.

A munkaerő-piaci program 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tart, ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag

2016. január 1-től 2016. április 30-ig van lehetőség.

Bérköltség támogatás:

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjai a program kezdetekor is legalább 55 év felettiek, esetükben a munkáltatók érvényesíteni tudják a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott adókedvezményt (a 2011. évi CLVI. trv. 463/A §-a alapján nem költségvetési szerv), ami 100 000,- Ft munkabér összegéig 14,5 %, azaz e körben szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség csak részben keletkezik.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb 2015. évi a garantált bérminimum 120%-a, azaz legfeljebb 146 400,- Ft vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó.

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamával növelt foglalkoztatás nem lehet több mint a 40 év jogosultsági idő megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére.

A támogatást a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán illetve a munkaerőpiaci pontján lehet igényelni.


2016.01.12
Legalább havi 67 ezer forint juttatás és ösztöndíj a duális hallgatóinknak Hír kinyomtatása

Még lehet jelentkezni a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi campusának gépészmérnökképzésére. Aki a központi eljárás keretében felvételt nyer a hagyományos BSc képzésre, később jelezheti az egyetem felé az igényét akár a duális képzésre is.

A gépészmérnöki BSc képzés hagyományos és duális formában történik. Az elmélet mindenki számára ugyanaz, de a hagyományos képzésben 12 hét gyakorlat van a teljes képzés során (nyaranta 3-3-6 hét), a duális képzésben 22 hét/tanév vállalati gyakorlat valósul meg.

A duális gépészmérnöki BSc képzést a régió munkaerőpiaci igényei alapján indították el a térség meghatározó járműipari vállalataival együttműködésben. A gépészmérnöki szak elvégzése hosszútávon jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít, a duális hallgató a partnercégeknél a legjobb szakemberektől tanul, a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg. Legalább havi 67 ezer forint havi juttatást kap a szerződő cégtől. Ha a havi mérések során jól teljesít, munkalehetőséget ajánlanak neki végzéskor. A régióban ez a legmodernebb képzés, amely lényegében a családokat is támogatja a gyerekek taníttatása során. A vállalatoktól kapott havi összegeket kiegészíti az egyetemen megszerezhető tanulmányi és szociális ösztöndíj.

A képzésre még lehet jelentkezni a www.szombathelyigepesz.hu internetes felületen, majd második lépésként a hagyományos felvételi eljárás keretében a www.felvi.hu oldalon. A gépészmérnöki BSc alapszakra elég a www.felvi.hu-n jelentkezni. Határidő: 2016. február 15.

 

 Kisfilm a gépészképzésről: https://drive.google.com/file/d/0B4IXJeG-ZOKuejRUZlc3djc4MFU/view?usp=sharing


2016.01.11
Vas megyei pályaválasztási tájékoztató Hír kinyomtatása

A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak az általános iskolát befejező tanulók, ismerteti a felvételi eljárás menetét, ütemezését, a fontosabb jogszabályokat.

PDF Vas megyei pályaválasztási tájékoztató (1228 kbyte)

 


2016.01.06
Ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal

KÉPZÉSI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

a 2016. január 01. és 2016. december 31. közötti időszakban
Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatallal együttműködő cégeknél, vállalatoknál nagyobb létszámú bővítésben érintettek számára szervezett hatósági képzés lefolytatására jogosult intézmények jegyzékének összeállításához.

Támogatható képzések köre: "C" kategória - Tehergépkocsi – vezető és "D" kategória – Autóbuszvezető és Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány - Autóbuszvezetői alapképzés és Felkészítés a személyszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök használatára és Gyakorlati felkészítés autóbusz vezetésére.

A Vas Megyei Kormányhivatal ajánlattételre hívja fel azokat a hatósági képzés megkezdésére és lefolytatására jogosult intézményeket, amelyek a részletes ajánlattételi felhívás mellékletében megjelölt képzések indítását 2016. évben vállalják.

Az ajánlatokat 2016. január 11. 10.00 óráig személyesen vagy postai úton a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9. címen kell benyújtani.

 Kérjük, figyelmesen olvassa át a részletes ajánlattételi felhívás szövegét. Fontos információkat tartalmaz ahhoz, hogy érvényes képzési ajánlat kerüljön benyújtásra!

 

Kapcsolódó nyomtatványok

DOCRészletes ajánlattételi felhívás (112 Kbyte)
DOC 1. sz. melléklet - Képzési programok jegyzéke (36 Kbyte)
DOC 2. sz. melléklet - Intézményi ajánlattételi adatlap és mellékletei (67 Kbyte)
DOC 3. sz. melléklet - Képzési ajánlattételi adatlap (267 Kbyte)
DOC 4. sz. melléklet - Együttműködési keretmegállapodás (288 Kbyte)
DOC 5. sz. melléklet - Bírálati szempontok (33 Kbyte)


2015.12.21
Tájékoztatás az iskolarendszerű felnőttoktatás keretében szervezett képzésekről Hír kinyomtatása

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum és a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum szakképző iskoláiban INGYENES képzéseket indít felnőttek számára esti és levelező munkarendben.

Iskolarendszerű felnőttoktatás keretében várják azok jelentkezését, akik még nem rendelkeznek semmilyen szakmai végzettséggel

 • szeretnének egy második piacképes szakmát szerezni
 • meglévő szakmájukhoz meg akarják szerezni a ráépülő szakmai végzettséget
 • szakiskolai végzettségük van és szeretnének érettségit tenni
 • érettségi után nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe

A 2015/2016. tanév második félévében, ún. keresztfélévben meghirdetett képzésekről részletes információkat a Szakképző Centrumok (http://www.szmszc.hu/felnottoktatas, http://szoszszc.hu/) internetes oldalán érhetőek el.


2015.12.07
Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása Hír kinyomtatása

 
2015. november 20-án dr. Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úr sajtótájékoztatón hivatalosan bejelentette a GINOP-5.2.2-14 pályázati
konstrukció indulását.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a GINOP 5.2.2.–14–2015-00023 „Fiatalok Vállalkozóvá Válásának Támogatása a Nyugat-Magyarországi Régióban” elnevezésű program konzorciumának vezetője Miniszter Úr bejelentésével egyidejűleg elindította a program hivatalos oldalát, mely a http://www.nyugatdunantul.mva.hu/ linken érhető el. A felületen elérhető a Jelentkezés funkció, és minden, a programmal kapcsolatos aktuális információ.


2015.12.07
Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás Hír kinyomtatása

November 11-12. között, Budapesten új helyszínen, a Millenáris B épületben kerül megrendezésre a Personal Hungary 2015., 12. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás. Az idei évben a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Katona Miklós a hatékony munkaerő-piaci elhelyezkedés érdekében átalakított szakképzési rendszerről tart előadást november 11-én 14.45-15.15 óra között, dr. Madarász Gyula a munkavégzésből származó megterhelések és a munkakörnyezet egészségkárosító kóroki tényezőinek együttes hatásáról valamint a munkavállaló munkahelyi feltételekhez, munkakörnyezethez történő alkalmazkodásáról fog előadni a Corporate Health Fórumon november 12-én 11-12 óra között.

A rendezvény további programjairól, és a Magyarországon idén először megrendezésre kerülő  Corporate Health Fórumról részletesebben az esemény honlapján a http://www.personal-hungary.hu/ tájékozódhatnak

2015.10.15
Megnyílt a gépész portál, ahol jelentkezni lehet a képzésbe Hír kinyomtatása

Már aktív az az internetes felület, a www.szombathelyigepesz.hu, ahol jelentkezni lehet a szombathelyi gépészmérnökképzésbe - a partnercéget kiválasztva - 2016. január 10-ig.

A Szombathelyen elindított duális gépészmérnöki BSc képzés – a partnercégekkel együttműködésben - összekapcsolja a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeit. A duális hallgató a legjobb szakemberektől tanul, a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg a cégnél, amely interjú során kiválasztja őt. A hallgató havi juttatást kap a szerződő cégtől, és ha a havi mérések során jól teljesít, munkalehetőséget kap végzéskor.

A gépészmérnöki BSc képzés hagyományos és duális formában történik.  Az elmélet mindkét tanulócsoport számára ugyanaz, de a hagyományos képzésben 12 hét gyakorlat van a teljes képzés során (nyaranta 3-3-6 hét), a duális képzésben  22 hét/tanév vállalati gyakorlat szerepel.

A jelenleg választható cégek, amelyek közül hármat kell bejelölni jelentkezéskor: BPW-Hungária Kft,., Delphi Hungary Kft., EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft., IMS Connector Systems Kft., iQor Global Services Hungary Kft., LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Opel Szentgotthárd Kft., Roto Elzett Certa Kft., SCOTT Forma Vitrum Kft.,  Uniriv Kft.

A gépészmérnöki BSc képzés tartalmát természettudományi alapismeretek (matematika, kémia, fizika, mechanika), gazdaságtani és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalatgazdaságtan, jog stb.), szakmai ismeretek (anyagszerkezettan és anyagvizsgálat, gépelemek, gépszerkesztés, fémek technológiája, gépgyártástechnológia, irányítástechnika, forgácsolások, hidraulika, pneumatika, robottechnika stb.) és szabadon választható tantárgyak alkotják. A tanulmányokat szakdolgozat zárja.

A felvételi eljárás kétlépcsős: ha valaki beadta a jelentkezését 2016. január 10-ig – három céget megjelölve a portálon -, a jelentkezőt behívják a vállalatokhoz interjúra. Az interjú után a cég értesíti, hogy a sikeres egyetemi felvételi után azonnal köt vele duális képzésre vonatkozó szerződést vagy várólistára kerül.  A következő teendő: jelentkezni a Nyugat-magyarországi Egyetem gépészmérnöki BSc alapszakára a központi felvételi eljárás keretében 2016. február 15-ig. (www.felvi.hu)


2015.11.03
Pályaválasztási és Képzési Kiállítás 2015 Hír kinyomtatása


2015.11.03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében 
Pályázati felhívás mentori szolgáltatás nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci foglalkozási információk nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében 
Pályázati felhívás munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásának támogatására Győr-Moson-Sopron megyében 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály