Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   

Álláskeresőknek

MunkáltatóknakGazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program


Társadalmi Megújulás
Operatív Program


Államreform
Operatív Program

Diplomás romákat a Nyugat-dunántúli Regionáis Munkaügyi Központba


Napi statisztika


Honlapunkon
hirdetett
álláshelyek
száma:
2978 db.Tovább az állásajánlatok lekérdezéséhez


Állásajánlatok lekérdezése Állákeresőknek szóló információk Munkáltatóknak szóló információk Pályázatok

A távszolgáltatást biztosí­tó portál az Equal támogatásával készült
Hí­rek, aktualitások.    
A Vas Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1, TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 programja keretében tanfolyamot indít. Hír kinyomtatása

A Vas Megyei Kormányhivatal a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1, TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 programja keretében tanfolyamot indít.

A képzés ideje alatt keresetpótló juttatást biztosítunk a résztvevők számára. A tanfolyami költséget és az esetleges helyközi utazás költségét 100%-ban támogatjuk.

A tanfolyamokra a lakóhely szerint illetékes Járási Hivataloknál lehet jelentkezni.

Jelentkezés feltétele:

A támogatás forrása elnevezésű oszlopban feltüntetetteknek megfelelően a GINOP 5.2.1,GINOP 5.1.1 TOP 5.1.1, TOP 5.1.2, TOP 6.8.2 célcsoport feltételeinek valamint az egyes képzéseknél feltüntetett bemeneti feltételeknek való megfelelés (a programokról a nyitó oldal bal oldali sávjában, a „Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program” menüpont alatt részletes tájékoztató található)

A képzéseket megfelelő létszám esetén tudjuk elindítani.

Képzések listája


2019.08.22
Újabb 3,5 milliárd forint a vállalkozásoknak munkahelyteremtésre Hír kinyomtatása

Közzétételre került az NFA-2019-KKV kódjelű „Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására” pályázati felhívás második ciklusa.

A program második ciklusának keretében a pályázatokat 2019. augusztus 1. napjától 2019. szeptember 5. napjáig lehet benyújtani.

2019.08.02
GINOP-6.1.1 kiemelt projekt I. kiegészítő ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

Tisztelt Képző Intézmények!

Megjelent a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében 2019. június 15-től indítani tervezett képzések jegyzékének kiegészítéséhez kapcsolódó I. kiegészítő ajánlattételi felhívás, melyre 2019. július 08. hétfő 14:00 óráig nyújthatják be ajánlataikat.

Az ajánlat elkészítésével összefüggő kérdéseiket a ginop611@nive.hu e-mail címre várjuk, legkésőbb 2019. július 04. 12:00 óráig. A képző intézmények által feltett kérdések és a válaszok a www.nive.hu felületen is közzétételre kerülnek.

Az ajánlat benyújtásának helye: Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9.

Az Ajánlattételi felhívás és mellékletei, valamint az ajánlat benyújtásának módja a www.nive.hu oldalon érhető el.


2019.06.26
GINOP-6.1.1-15 kódszámú kiemelt projekt keretében 2019. június 15 - től indítani tervezett képzési jegyzéke Hír kinyomtatása

A képzések iránt érdeklődni személyesen a Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. szám alatt Oláhné Takács Ildikónál, olahne.ildiko@vas.gov.hu e-mail címen vagy telefonon a 94/506-731-es telefonszámon lehet.

Képzési jegyzék

 


2019.06.17
Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2019.” központi munkaerőpiaci program indításáról Hír kinyomtatása

I. A programindítás indokai:

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2018-as években indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2019. évben ismét meghirdetésre kerül a program.

Hosszú távú cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés.

2018. évben a programot kiterjesztettük, így az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőséget biztosítottunk a program keretében diákok foglalkoztatására. Idén a turizmus területével bővítjük a foglalkoztatási lehetőségek körét.

II. A program célja

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

III. A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok1,
 • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

IV. A program elemei

IV.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások

A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

IV.2 A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás

A programban a diákok csak az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.

V. A program struktúrája

A program két pillérre épül:

1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.

2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

1. pillér: Önkormányzati diákmunka

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.

A mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés legfeljebb 8 órában került meghatározásra, ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni, továbbá azt, hogy a vállalkozások is vállaljanak részt a költségek viselésében. A különbségtétel abból adódik, hogy munkaerőhiányos területre kívánunk munkaerőt biztosítani.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

VI. A támogatás időtartama

A program 2019. június 1-jétől 2019. augusztus 31-ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2019. július 1. - 2019. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség.

VII. A program megvalósítója

A programot a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg.

VIII. A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Pénzügyminisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2019. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 3,6 milliárd Ft.

IX. A programtól várt eredmények

2019. évben 30 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el.

 

Pénzügyminisztérium


2019.06.05
Állásbörze Szombathelyen Hír kinyomtatása


2019.05.23
Képzési jegyzék 2019 Hír kinyomtatása

Megjelent a Vas Megyei Kormányhivatal által vezetett, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. §-a szerinti felnőttképzést folytató intézmények jegyzéke.

Képzési jegyzék VAS (216 kb)


2019.05.08
Fegyveres biztonsági őri tanfolyam Hír kinyomtatása

Tisztelt Álláskereső!

Tájékoztatom, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. május 27. napjától háromhetes fegyveres biztonsági őri tanfolyamot indít.

A képzésre történő beiskolázás feltétele középfokú iskolai végzettség (érettségi, szakmunkásképző), valamint az előzetes pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés, büntetlen előélet.

A tanfolyam a beiskolázására kerülők számára díjmentes.

A sikeres vizsgát tett jelöltek a képzésről hatósági tanúsítványt kapnak.

A képzést sikeresen elvégzők közül hat fő felvételre kerül a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság munkavállalói állományába.

A tanfolyamra vonatkozó jelentkezést 2019. május 7-ig lehet benyújtani személyesen a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán (Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.) vagy elektronikus úton a szilvagyir@vas.police.hu email címre, melyhez csatolni kell a részletes szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A KÉPZÉS ALAPVETŐ CÉLJA:

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság számára olyan felkészített munkavállalók biztosítása, akik rendelkeznek a fegyveres biztonsági őri feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. A képzésben résztvevőknek iskolarendszerű képzési rendszerben 90 óra képzési idő alatt el kell sajátítaniuk a meghatározott ismeretanyagot, melyből a modulok zárásaként vizsgabizottság előtt elméleti és gyakorlati vizsgán kell számot adniuk.

A KÉPZÉS MODULONKÉNTI RENDSZERE:

I. modul: Jogi ismeretek modul
II. modul: Szakmai ismeretek modul
III. modul: Önvédelmi és fegyverismereti (pisztoly, gépkarabély) modul
IV. Vizsgafelkészülés (egyéni)

VIZSGÁZTATÁS:

Az elméleti és szóbeli vizsgáztatás a képzést követően 3 fős hatósági vizsgabizottság előtt történik.

Elérhetőségek: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 94/521-164-es telefonszám
Kapcsolattartók:

 • Szilvágyi Rita rendvédelmi igazgatási alkalmazott 12-62-es mellék,
 • dr. Halmágyi Katalin munkavállaló 12-85-ös mellék.

2019.04.24
GINOP-6.1.1 Ajánlattételi felhívás Hír kinyomtatása

Tisztelt Képző Intézmények!

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében Ajánlattételi felhívást tett közzé, melyre 2019. május 06. hétfő 14:00 óráig nyújthatják be ajánlataikat.

Az ajánlat benyújtásának helye: Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9.

Az ajánlat elkészítésével összefüggő kérdéseiket a ginop611@nive.hu e-mail címre küldhetik, legkésőbb 2019. május 02. 12:00 óráig.

A képző intézmények által feltett kérdések és a válaszok a www.nive.hu felületen is közzétételre kerülnek.

Kérjük fokozott figyelemmel tekintsék át az Ajánlattételi felhívásban az ajánlat formai és tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezéseket.

Az Ajánlattételi felhívás és mellékletei, valamint az ajánlat benyújtásának módja a www.nive.hu oldalon érhető el.


2019.04.23
A „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program keretében nyújtható támogatásról Hír kinyomtatása

Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához. Támogatás minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

A program keretében a kérelmek 2019. május 15-ig az igénylő a székhelye szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be 1 eredeti példányban, valamint 2 példányban elektronikus adathordozón (CD) a www.kormany.hu és www.munka.hu honlapon közzétett formanyomtatvány használatával.

A program célja: Munkaerő mobilitás elősegítése, ösztönzése érdekében a munkavállalók tartós elhelyezkedésére szolgáló szálláshelyek (munkásszállók) építése.

 

DOC Tájékoztató (31 kb)

DOC Módszertani útmutató (1,7 Mb)


2019.04.09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KövetkezőKövetkező

Keresés

Általános információk

Pályaorientáció

Ügyfélfogadás
Foglalkoztatási Osztályok
(kirendeltségek):

 • Hétfő, kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Péntek:
  800-1200
 • Szerda:
  Szünnap


Foglalkoztatási Főosztály
(központ):

 • Hétfő ,kedd, csütörtök:
  800-1200 és 1300-1500
 • Szerda, péntek:
  800-1200


Munkajogi tanácsadás:

 • Kedd:
  800-1200 és 1300-1500Képzési információk

Pályázatok


A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására a Vas megyében működő paktumok számára. 
Pályázat munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására 
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására Vas megyében 
Pályázati felhívás munaerő-piaci szolgáltatások nyújtására 
Pályázati felhívás munklaerő-piaci szolgáltatások nyújtására 
 • Tovább a pályázatokhoz...
 • Nyertesek listája • Társoldalak
  WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály