Bejelentkezés / Einloggen

  Kezdőlap    Álláskeresőknek     Munkáltatóknak     Pályázatok     Szervezetünk   
Kezdőlap > Speciális kiadványok
Speciális kiadványok    
Vas megyei pályaválasztási tájékoztató


A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak az általános iskolát befejező tanulók, ismerteti a felvételi eljárás menetét, ütemezését, a fontosabb jogszabályokat. A kiadvány képet ad a középfokú intézmények 2016/2017. tanévi beiskolázási terveiről is.Letöltés
Tájékoztató a Vas megye középfokú intézményei által a 2014/2015. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról


Tájékoztató a Vas megyében működő középiskolák által, az Útjelző c. kiadványban 2014/2015. tanévre meghirdetett, illetve a valójában elindított, megvalósult osztályokról.

Letöltés
Tájékoztató a Vas megye középfokú intézményei által a 2013/2014. tanévre meghirdetett és elindított osztályokról


Tájékoztató a Vas megyében működő középiskolák által, az Útjelző c. kiadványban, 2013/2014. tanévre meghirdetett, illetve a valójában elindított, megvalósult osztályokról.Letöltés
Tájékoztató a 2014. évben, Vas megye középfokú oktatási intézményeiben végző fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési szándékáról - 2014


A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának megbízásából, a Változó Világért Alapítvány Foglalkozási Információs Tanácsadóban szolgáltatást nyújtó munkatársai ebben az évben is felmérték a Vas megyei középfokú intézményekben tanuló végzős diákok továbbtanulási, elhelyezkedési szándékát. A felmérés elkészítéséhez a megye valamennyi középfokú iskolájának (32 intézmény) közreműködését kértük.

Letöltés
Vas megyei általános iskolák 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándéka 2014/2015. tanévre vonatkozóan


A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkerestük a megye alapfokú oktatási intézményeit azzal a szándékkal, hogy iskolaválasztást segítő, prognózis jellegű tájékoztató anyagot készítsünk a 8. osztályosok továbbtanulási szándékairól. Célunk az, hogy megfelelő tájékoztatással elősegítsük a megalapozott, reális iskola- és pályaválasztást.

Vas megye 77 általános iskolájában 2.090 fő 8. osztályos diák tanul jelenleg, akik közül 1.999 fő továbbtanulási szándékát szerkesztettük összehasonlító táblázatba. A tanulók megkérdezése 2013 decemberétől 2014. január elejéig zajlott.Letöltés
Vas megyei általános iskolák 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándéka 2013/2014. tanévre vonatkozóan


A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkerestük a megye alapfokú oktatási intézményeit azzal a szándékkal, hogy iskolaválasztást segítő, prognózis jellegű tájékoztató anyagot készítsünk a 8. osztályosok továbbtanulási szándékairól. Célunk az előző évekhez hasonlóan az, hogy megfelelő tájékoztatással elősegítsük a megalapozott, reális iskola- és pályaválasztást.

Vas megye 75 általános iskolájában tanuló 2.195 fő 8. osztályos diákjának továbbtanulási szándékát szerkesztettük összehasonlító táblázatba. A tanulók megkérdezése 2012 decemberétől 2013. január elejéig tartott.Letöltés
Vas megyei általános iskolák 8. osztályos tanulóinak továbbtanulási szándéka 2012/2013. tanévre vonatkozóan


   A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkerestük a megye alapfokú oktatási intézményeit azzal a szándékkal, hogy iskolaválasztást segítő prognózis jellegű tájékoztató anyagot készítsünk a 8. osztályosok továbbtanulási szándékairól. Az intézmények segítőkész hozzáállással, adekvát adatokkal járultak hozzá a felmérés elkészítéséhez.
   Célunk, az előző évekhez hasonlóan az, hogy megfelelő tájékoztatással elősegítsük a megalapozott, reális iskola- és pályaválasztást.
   Vas megye több mint 70 általános iskolájában tanuló 2243, 8. osztályos diákjának továbbtanulási szándékát szerkesztettük összehasonlító táblázatba. A tanulók megkérdezése 2011. decemberétől 2012. január elejéig zajlott.
   A táblázat a megye városai és iskolatípusai szerint (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) készült. Az iskolák és szakjaik megnevezése mellett a beiskolázási keretszámokat és az I-III. helyig megjelölt továbbtanulási szándékokat tüntettük fel.
    A tavalyi tanévhez képest az idei adatok azt mutatják, hogy 139 fővel kevesebb tanuló jár 8. osztályba Vas megye alapfokú oktatási intézményeiben. Ezzel „párhuzamosan” a beiskolázási keretszám mindössze 49 férőhellyel csökkent. A megye 8. osztályos tanulóinak létszáma alapján a keretszám 61 %-a tölthető fel, ha mindenki „itthon” marad. A más megyébe induló tanulók aránya jelentősen nem változott.


Letöltés
Középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalok elhelyezkedési szándéka 2010/2011 tanév végén Vas megyében


Elkészült a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 3 megyéjére vonatkozó felmérése a 2011 évben középiskolai tanulmányit befejező fiatalok elhelyezkedési szándékáról. A felmérésben megszólítottuk a 3 megye összes középfokú képző intézményét.

A felmérés megyénként, városonként, iskolatípusonként és iskolánként készült. Az iskolák neve mellett a konkrét szakot is megjelöltük.

Felmérésünk célja, felhívjuk azon a munkáltatók figyelmét, akik pályakezdő fiatalokat szeretnének alkalmazni. Fontosnak tartjuk, hogy tudják várhatóan hány fiatal szándékozik az adott szakmával, adott térségben elhelyezkedni.

Köszönjük azok segítségét, akik visszaküldték számunkra iskolájukra vonatkozó táblázatunkat!Letöltés
Munkaerő-piaci információk - fókuszban a hiányszakmák 2008


A nyugat-dunántúli régió az ország területének harmadik legkisebb földrajzi
egysége, ugyanakkor a gazdasági fejlettségi mutató (az egy fôre jutó GDP)
alapján a második legfejlettebb régió. 11,2 ezer négyzetkilométeren 29 várossal
rendelkezik, ebbôl 5 megyei jogú.Letöltés
Munkaerő-piaci információk - fókuszban a hiányszakmák 2007


A Nyugat-dunántúli régió fôbb jellemzôi

A nyugat-dunántúli régió az ország területének harmadik legkisebb földrajzi
egysége, ugyanakkor a gazdasági fejlettségi mutató (az egy fôre jutó GDP)
alapján a második legfejlettebb régió. 11,2 ezer négyzetkilométeren 29 várossal
rendelkezik, ebbôl 5 megyei jogú.Letöltés
A munkanélküliség megelôzése és kezelése


Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap, amelynek többek között fontos célkitűzése a foglalkoztatás javítása. Ez úgy érhető el, ha az álláskereső olyan képzettséget szerez, amelyre a munkáltatóknak szüksége van. Lehetőség nyílik gyakorlatszerzésre, a munkahelyeken olyan munkakörülményeket biztosítanak, ogy a fogyatékkal élők, a csökkentett munkaképességűek, a gyermeküket egyedül nevelő szülők is munkába tudnak állni, azaz rugalmas munkaerőpiac kerül kialakításra.
„A munkanélküliség megelőzése és kezelése" című program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be- illetve visszajutást.

Letöltés
Integrált munkaerô-piaci szolgáltató rendszer kialakítása


A munkaügyi szervezet által vezetett partnerség sikeres pályázatot nyújtott be az EQUAL, „A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése” elnevezésű intézkedés végrehajtásában való részvételre „Integrált munkaerô-piaci szolgáltató rendszer kialakítása” címmel.Letöltés
Tájékoztató az állásváltoztatást segítő szolgáltatásokról a közszférát elhagyó köztisztviselők és közalkalmazottak számára


A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ preventív céllal Szolgáltató Centrumot hozott létre annak érdekében, hogy a közszférából távozó köztisztviselők, közalkalmazottak álláskeresését, személyre szabottan, az egyéni igényeket figyelembe véve segíthesse elő már a felmentési idő alatt.

Jelen kiadványban összefoglalóan olvashatja, hogy a Szolgáltató Centrum milyen speciális szolgáltatásokat és programokat kínált.

A Szolgáltató Centrum 2007-ben és 2008-ban működött.Letöltés
1 - 13
WebmasterVas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály